Kritisch contractvrij

Anne Middendorp is sinds anderhalf jaar praktijkhoudster van een contractvrije fysiotherapiepraktijk in Delft en is werkzaam in de hartrevalidatie in Rotterdam.

Anne Middendorp is sinds anderhalf jaar praktijkhoudster van een contractvrije fysiotherapiepraktijk in Delft en is werkzaam in de hartrevalidatie in Rotterdam.

Bent u als paramedicus net zo kritisch over zorgverzekeraars als uw cliënten? Het begin van het nieuwe jaar is in zicht en dus slaan de reclames van zorgverzekeraars je momenteel om de oren. De grootste zorgverzekeraars lijken het hardst te schreeuwen en de reclameboodschap is eenduidig: ‘de beste zorg voor de beste prijs’.

Als men ondanks de vele reclames nog steeds niet goed weet voor welke verzekering men moet kiezen, dan zijn er nog de onafhankelijke zorgvergelijkingssites. Maar hoe onafhankelijk zijn deze nu eigenlijk? Zo maakt de ‘onafhankelijke’ vergelijkingssite Independer in hun televisiespotje impliciet reclame voor CZ en Ohra.

Kortom: zorgverzekeraars weten feilloos in te spelen op de keuzestress van de zorgconsument en de (na)effecten van de financiële crisis. Tenslotte wil men meestal veel voor weinig. Dit heeft tot gevolg dat met grote regelmaat medicijnen niet verstrekt worden omdat deze te duur zijn, vijftig minuten reistijd naar een ziekenhuis omdat het ziekenhuis in de eigen stad niet gecontracteerd is niet ondenkbaar is, en zorgconsumenten hoge rekeningen van zorginstellingen op de deurmat zien vallen omdat uiteindelijk blijkt dat de geleverde zorg toch niet vergoed wordt.

Nederland telt dit jaar 56 zorgverzekeraars en ruim 900 verschillende zorgverzekeringen. Elk met eigen regels, eigen tarieven en eigen voorwaarden. Als fysiotherapeute met redelijke kennis over het zorgverzekeringsstelsel vind ik het een hele kluif om wegwijs te worden in dit complexe gebeuren. Ik kan met regelmaat de informatie die ik nodig heb niet in de zorgpolissen terugvinden en moet meer dan eens per maand een zorgverzekeraar bellen om simpele vragen opgehelderd te krijgen. Hoe kan ik van zorgconsumenten dan verlangen dat zij de situatie overzien als ik hier als zorgprofessional al moeite mee heb? Het feit dat zorgverzekeraars misleidende reclames mogen maken; de polissen nauwelijks te begrijpen zijn; sommige restitutieverzekeringen niet op restitutiebasis blijken te werken et cetera maakt het voor de zorgconsument best moeilijk om in deze tijd de juiste informatie te vergaren.

Fysiotherapeuten vragen collectief de zorgconsument een juiste keuze te maken bij het kiezen van een nieuwe zorgverzekering. Het is best paradoxaal als je als paramedicus zorgconsumenten afraadt om bij bepaalde zorgverzekeringen polissen af te sluiten, terwijl je als paramedicus wel een contract afsluit met de desbetreffende zorgverzekering. Begrijpelijk, want zorgverzekeraars hebben in Nederland een machtige sleutelrol en bepalen uiteindelijk hoeveel geld de paramedicus uitgekeerd krijgt voor zijn verleende diensten. Dit wetende ben ik van mening dat zowel de zorgconsument als de paramedicus kritisch mag zijn over zorgverzekeraars en dat beiden hierin verantwoordelijkheid dragen.

Ik neem mijn verantwoordelijkheid doordat ik de zorgconsumenten die ik ontmoet goed informeer. Dit behelst meer dan een poster aan mijn praktijkdeur met hierop de beste zorgverzekeraars. Als aanvulling hierop leg ik uit over vrije artsenkeuze en restitutiepolissen. Ik vertel over het maken van bewuste keuzes voor goede zorg. En ik vertel ook over de eigen verantwoordelijkheid om goed voor je eigen lijf te zorgen zodat hiermee preventief hogere zorgkosten voorkomen kunnen worden.

Gaande de jaren heb ik ontdekt dat mijn interpretatie van zorg (zorgvuldigheid, aandacht en zorgzaamheid) verschilt met die van de meeste ‘zorgverzekeraars’. Ik wil de maatstaaf voor zorg niet door zorgverzekeraars laten bepalen en daarom sluit ik in mijn praktijk geen contracten af met zorgverzekeraars. Hiermee hoop ik de zorgconsument te laten inzien dat ook ik als paramedicus kritisch ben over zorgverzekeraars. Ik ben ervan overtuigd dat de zorginhoud moet worden bepaald door de paramedicus samen met de cliënt, en niet langer door de zorgverzekeraar.

Het voelt als een verademing dat een steeds groter wordende groep paramedici zich collectief hard maakt voor deze verandering en ik heb de steeds luider wordende hoop dat meer paramedici de stap naar contractvrije zorg durven te zetten.

Delen