Kwaliteit

Niet volume als uitgangspunt voor de contractering tussen de zorgverzekeraar en een ziekenhuis, maar kwaliteit. Het ziekenhuis in kwestie is het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. En het mooie is dat het niet gaat om één zorgverzekeraar, maar alle zorgverzekeraars.

Bestuursvoorzitter Sander Dekker van het ziekenhuis zegt dat met deze vorm van contractering de nadruk op de kwaliteit van zorg ligt en niet op het aantal uit te voeren behandelingen. Als voorbeelden van de ‘prestatiebeloning’ voor specifieke resultaten op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid waarvan bij deze contractering sprake is, noemt het nieuwsbericht: altijd de SEH open houden en de wachttijd verlagen. Voor de patiënt belangrijke aspecten van kwaliteit inderdaad. Als derde voorbeeld noemt het bericht digitale zorg uitbreiden. Daaraan zal een deel van de patiënten (en ook de medewerkers) nog moeten wennen, maar het is – in het licht van JZOJP en het personeelstekort in de zorg – wel een logisch onderwerp om kwaliteitsafspraken over te maken.

“Al in 2006 wilden zorgverzekeraars het gesprek voeren over kwaliteit”

Toch schuurt het wel een beetje in dit ene citaat van Dekker: “Kwaliteit van leven, dat is waar het in de ziekenhuiszorg om moet gaan. Niet behandelen om het behandelen. We zijn blij en trots dat alle zorgverzekeraars dit nu ondersteunen”.  Natuurlijk is dat mooi, daarop valt weinig af te dingen. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat de zorgverzekeraars al in 2006, bij de start van het huidige stelsel, in de contractering heel graag het gesprek wilden voeren over kwaliteit. Het waren de ziekenhuizen (lees: de medisch specialisten) die daar geen oren naar hadden.

Maar oké, het zij zo. Nu afwachten of meer ziekenhuizen de stap gaan zetten.

Delen