Lang zullen ze leren

De slogan vanuit het Ministerie van OCW, ingegeven door de Europese Raad in 2010, is ‘Een Leven Lang Leren’. Wanneer je hierover informatie zoekt, vind je ontzettend veel documenten zoals van De Onderwijsraad. Die heeft het over vier basisfuncties hiervoor 1.Reparatie ( inhalen van scholing). 2. Wisseling in loopbaan ( je moet kunnen switchen ) 3. Bij de tijd blijven en vooruitkomen in de samenleving 4. Sociaal-culturele en persoonlijke functie.

Ik las onder meer dat Nederland lange tijd alleen gericht was op het economisch doel en pas later aandacht kreeg voor de sociaal-integratieve invalshoek. En recentelijk werd door de commissie Rinnooy Kan vermeld dat Nederland het slecht deed met de instroom van deeltijdstudenten in het hoger onderwijs. Deeltijdstudies in het hbo en wetenschappelijk onderwijs zouden aantrekkelijker moeten worden.

Terecht eist het mbo ook een belangrijke rol op in een leven lang leren. Het wijst op laagdrempeligheid en op veel expertise om volwassenen op te leiden. Het noemt daarbij samenwerking met het bedrijfsleven en ervaring met leerarrangementen.

Boven een artikel van de Rijksoverheid zag ik de kop: ‘Kabinet grijpt in bij Leven Lang leren!’ Het ging onder meer over vouchers die te verkrijgen zouden zijn voor hbo-deeltijdstudenten met name in de zorg. Voor leraren zijn er al vele regelingen voor bijscholing zoals de lerarenbeurs. Daarnaast zou het gemakkelijker moeten worden om elders verworven competenties (EVC’s) officieel te erkennen.

De doelstellingen voor levenslang leren zijn enorm. Maar hoe dit alles rijmt met de steeds moeilijkere toegang tot onderwijs voor jongeren is voor mij een vraag. En wat te zeggen van de enorme bedragen die vaak betaald moeten worden voor cursussen en congressen? En wat blijft er met de huidige financiering voor studenten over van een leven lang leren met ook als doel persoonlijke groei?

Leren behelst theorie en praktijk. De focus op theorie is duidelijk zichtbaar in onze maatschappij. Goede samenwerking met stagebiedende instellingen/professionals is evenzeer belangrijk alsook het aanschaffen van de meest moderne technologie die ook gebruikt wordt in het werkveld. Valorisatie, onderzoek ten goede van het werkveld kan alleen met goede middelen.

Het onderwijs krijgt veel taken op zijn bordje en de regelgeving neemt ook daar de overhand. Daarnaast komt er concurrentie van particuliere instellingen. Voor kwaliteit in de zorg is (na-)scholing erg belangrijk. De kosten hiervoor zijn echter steeds minder in lijn met de inkomsten. Lang zullen we leren….? Wie weet hebben de zorgverzekeraars en de regering nog wat vouchers te verdelen.

Delen