langer doorwerken

Aanvullende Financiële tips bij het artikel Voorlopig niet te stoppen in Arts en Auto 07/08 over langer doorwerken.

  • Stem uw financiële situatie niet af op het langer doorwerken. Hierdoor behoudt u de vrijheid om op ieder gewenst moment uw werkzaamheden (verder) terug te brengen, of alsnog volledig te beëindigen.
  • Anticipeer in het geval van een echtscheiding reeds in het echtscheidingsconvenant op het eventueel langer doorwerken, zodat u er te zijner tijd financieel geen nadelige consequenties van ondervindt.
  • Overweeg uw pensioenuitkering niet uit te stellen tot de datum dat u uw werkzaamheden alsnog beëindigt, maar gewoon in te laten gaan op de pensioengerechtigde leeftijd. U voorkomt hiermee dat de door u opgebouwde ouderdomspensioensaanspraken nimmer tot uitkering komen. Zoals bijvoorbeeld het geval  is indien u voornemens bent om door te werken tot 70-jarige leeftijd, maar onverhoopt reeds komt te overlijden op uw 69ste.
  • Bent u financieel onafhankelijk, denkt u dan eens na over de financiële voordelen van fiscale vermogensoverdracht aan uw naasten. Maak daarbij een grondige afweging tussen de benodigde of de gewenste toekomstige financiële armslag versus de te behalen fiscale voordelen.
  • Neem in uw afweging inzake de datum waarop u uw lijfrenteverzekering wilt laten uitkeren mee hoe de dekking bij overlijden eruit ziet.  Is er geen dekking bij overlijden, of is de dekking aanzienlijk lager dan bij leven, dan kan het, mede afhankelijk van uw verdere financiële situatie, aan te bevelen zijn de uitkering niet langer uit te stellen, maar direct uit te laten keren. Zo voorkomt u dat uw nabestaanden het door u opgebouwde kapitaal nimmer ontvangen.

Voor opmerkingen en vragen, mail personalfinance@artsenauto.nl

 

 

 

 

 

Delen