Laurentius dus niet

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is dus niet een van de vijftien ziekenhuizen die best wel dicht kunnen. Die conclusie kunnen we veilig trekken nu CZ heeft bekendgemaakt een meerjarencontract met dit ziekenhuis te hebben gesloten. Jammer genoeg noemde CZ-bestuursvoorzitter Wim van der Meeren afgelopen dinsdag in het tv-programma Altijd wat geen namen van ziekenhuizen die van de landkaart kunnen. Maar dit weten we nu dus in ieder geval.

Ondertussen leren we uit onderzoek van bureau Sirm dat de Nederlandse ziekenhuiszorg in vergelijking met andere Europese landen relatief goedkoop is. In de reacties op dit bericht lees ik dat Van der Meeren dus net zo goed weer kan stoppen met zijn pogingen het Nederlandse ziekenhuislandschap efficiënter in te richten. Maar dat is natuurlijk onzin. Het gegeven dat anderen slechter werk leveren dan je zelf doet, is nog geen reden om zelf geen verbetering meer na te streven.

Een andere vraag is of die efficiencyverbetering daadwerkelijk tot sluiting van vijftien ziekenhuizen zal leiden. Een andere zorgverzekeraar, Achmea, liet in een reactie al direct weten dat misschien wel ziekenhuizen dicht kunnen, maar dat daarvoor mogelijk andere zorgvoorzieningen in de plaats komen. Ook NVZ vereniging van ziekenhuizen laat een soortgelijk geluid horen. Ik denk dat die partijen gelijk hebben. Maar dit doet niets af aan het feit dat het goed is dat Van der Meeren eens ten overstaan van het algemene publiek een flinke steen in de vijver gooide. Het wordt immers hoog tijd het publiek actief te betrekken bij de discussie over de toekomst van de zorg.

Één Reactie Reageer zelf

 1. ANH Jansen
  Geplaatst op 15 juli 2012 om 14:17 | Permalink

  Wim “dappere man” van der Meeren, heeft toch gezegd dat uitsluitend ziekenhuizen in de Randstad volgens hem makkelijk kunnen worden gesloten? Levi van het AMC noemde hem daarom een “dappere man”. CZ heeft geen verzekerden in Amsterdam e.o.

  Roermond ligt niet in de Randstad en blijft dus open. Geen verrassing. Waarom in een Krimpregio meerjarige contracten worden afgesloten roept vragen op: bij afnemende vraag dalen de prijzen. Zo werkt de markt. Heeft CZ een degressieve clausule opgenomen? Belemmerend werkt natuurlijk het Akkoord op Hoofdlijnen waardoor er helemaal geen ziekenhuizen kunnen worden gesloten tot 2015. Wat daarna gebeurd is onbekend.

  Zorg gaat om individuen.
  CZ sluit contracten af voor miljoenen euros en vergeet de individuele verzekerde. Dit weekend een 85plusser uit de brand geholpen die een CZ ziektekostenpolis had met o.a. Incontinentie. CZ heeft daarvoor een landelijk opererende leverancier gecontracteerd en de lokale apotheek gepasseerd. Vrouw van 85 plusser gaat versneld achteruit en in het weekend geven postorderaar en CZ niet thuis. “intrinsieke goedheid” van de zorgverlener gaat opspelen en je helpt deze mensen.
  De wijze van contracten door CZ en andere verzekeraars is crimineel en een onderzoek waard. Zelfs bankiers schamen zich voor deze praktijken: 85 plussers snappen er helemaal niets van en weten zich geen raad met die 100 paginas dikke polissen met verwijzingen naar websites en doorklikken maar: die bellen de lokale apotheek: “mijn vrouw poept alles onder en wat nu!

  Het Sirm rapport gaat overigens als een boemerang terugkomen bij de NVZ en ZN/VWS. Zie pagina 14 voor de tabel met schrikbarende prestaties door de Nederlandse Ziekenhuizen op het gebied van hartoperaties, pacemakers, stents e.a. moeilijke operaties. Die hebben allen gemeen dat zij ook kostbaar zijn.

  Ligt hier een verklaring voor de achterblijvende levensverwachting van 65plussers in Nederland?

  En de zorgimport is 0,9% van het budget. Een record! Waarom kopen Nederlanders in het buitenland zorg in? Prijzen? Wachtlijsten? Kwaliteit?

  NVZ heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door te komen met zo’n slecht rapport opgesteld door de vaste copy&paste leverancier.

  15 is een getal zegt Wim “dappere man” van der Meeren. 4 is ook een getal. Opheffen van de 4 verzekeraars en overgaan op het door de OESO voorgestane NHS/Scandinavisch model levert de burger per direct 12 miljard euro op. 12 miljard is de reserve aan opgepotte verplicht afgedragen ziekenfondspremies die de 4 verzekeraars achterhouden als reserve voor slechte tijden.
  OESO vindt dat onzin.

  Laat de burger inderdaad maar eens zeggenschap krijgen over de ordening van de Zorg en daarmee over zijn eigen gezondheidszorg. In 2016 verloopt de termijn waarin de terugval optie van Hans Hoogervorst, nota bene VVD, nog mogelijk is.

  12 september is laatste kans om het Openbaar Bestuur te gewegen die terugval optie te benutten: stem dus PvdA of SP en win 12 miljard euro! Dat is nog eens een staatslot.

  En wat voor steen in de vijver is die 12 miljard euro wel niet?