Lean in langdurige zorg kan beter

Hoewel vrijwel alle organisaties voor langdurige zorg bekend zijn met de verbetermethodiek Lean en 44 procent van de instellingen Lean ook daadwerkelijk toepast, blijkt dat nog maar een fractie van de mogelijkheden met Lean benut worden. Dit blijkt uit onderzoek dat adviesbureau Morgens deed onder zestien instellingen voor langdurige zorg in Nederland.

 

Opvallend is dat zorginstellingen Lean met name kennen als een middel om projectmatig processen te optimaliseren, stellen de onderzoekers. Instellingen zijn hierdoor voornamelijk met projectmatige Lean initiatieven gestart, waarbij de focus ligt op procesoptimalisatie. Deze initiatieven dragen absoluut bij aan resultaten op korte termijn, maar leiden echter niet tot het borgen en inbedden van de Lean filosofie in de organisatie. Een ‘Continu Verbeteren’ cultuur, waarbij teams en medewerkers in staat zijn hun eigen werk dagelijks in kleine stappen te verbeteren, blijft hierdoor uit.

De instellingen die reeds gestart zijn met Lean zien volgens het rapport wel een stijging in klant- en medewerkerstevredenheid. Medewerkers geven aan dat zij bewuster zijn geworden van de wensen van de cliënt en dat zij hun werkzaamheden hierop aanpassen. Daarnaast voelen de cliënten zich meer gehoord en ervaren zij een betere dienstverlening.
Andere genoemde resultaten zijn kortere doorlooptijden van ondersteunende processen, minder werkvoorraad en betere samenwerking tussen en binnen teams. Medewerkers zijn enthousiast over de praktische handvatten die Lean biedt. Het helpt hen om eenvoudig zelfstandig verbeteringen door te voeren.

In de publicatie is, naast de onderzoeksresultaten, een voorbeeldcase opgenomen van zorgorganisatie Zorgspectrum. Deze voorbeeldcase beschrijft hoe Zorgspectrum Lean/Continu Verbeteren in de praktijk heeft vormgegeven. De publicatie besteedt ook aandacht aan hoe Lean kan worden ingezet voor de ontwikkeling van zelfsturende teams, tijdige en foutvrije rapportage van (kwaliteit van) geleverde zorg aan gemeenten en zorgverzekeraars en het bieden van de beste zorg tegen zo laag mogelijke kosten.

 Het onderzoeksrapport De opkomst van Lean in de langdurige zorg is hier te downloaden. 

 

 

Delen