Leergeld

Ouderen beginnen de gemeenten te veel geld te kosten, waarschuwt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het aantal mensen dat gebruik gaat maken van Wmo-voorzieningen groeit snel, en dat gaat de gemeenten de komende vijf jaar ieder jaar 7 procent extra euro’s kosten.

Het antwoord van de gemeenten op deze zorgwekkende ontwikkeling laat zich raden. Ze steken niet de koppen bij elkaar om samen na te denken over de vraag wat ze zelf kunnen doen om deze ontwikkeling te keren. Nee, ze sturen een oproep naar minister Hugo de Jonge om “samen te kijken naar maatregelen om ondersteuning en zorg betaalbaar te houden.. In simpel Nederlands: ‘Minister, we willen meer geld van u’.

Is meer geld de oplossing? Meer geld betekent meer mogelijkheden om diensten aan te bieden aan kwetsbare ouderen. En meer diensten aanbieden betekent dat kwetsbare ouderen zien dat er meer mogelijk is voor ze. Dus zullen ze daar meer aanspraak op gaan maken, waardoor de kosten verder stijgen. En dan moet er dus wéér meer geld bij. Het antwoord op de vraag is dan ook: nee.

‘Minister, we willen meer geld van u’

Een goede maatregel om de kosten te drukken, is voorkomen dat mensen aanspraak maken op Wmo-voorzieningen. Bewonerscollectieven voor zorg en welzijn kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. In collectieven kunnen mensen elkaar treffen en steunen, om samen te wandelen of te eten bijvoorbeeld. Om vitaal te blijven, om eenzaamheid tegen te gaan, om elkaar een beetje in de gaten te houden.

Gemeenten kunnen dergelijke collectieven helpen door ze bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte te bieden en door op de website en bij openbare voorzieningen informatie te geven over activiteiten die een collectief voor ouderen ontplooit. Natuurlijk kost dat wat. Maar een foldertje in een bibliotheek of huisartswachtkamer is vast goedkoper dan een Wmo-voorziening.

Delen