Leren transformeren

Zullen weinig zorginstellingen erin slagen om transformatiegeld binnen te halen, zoals bestuurder Tamara Kroll van het Martini Ziekenhuis in Groningen onlangs stelde ? Zij beklaagde zich over de dikke papierberg, de strikte randvoorwaarden, de strakke deadlines en de omvangrijke monitoring.

Tot nu toe zijn tachtig aanvragen voor de snelle toets van het Integraal Zorgakkoord binnengekomen bij de zorgverzekeraars. Daarvan zijn er nu 23 beoordeeld, veertien zijn afgekeurd en negen goedgekeurd. Te beperkte aantallen vooralsnog om al te kunnen zeggen of de klacht van Kroll wel of niet terecht is.

De vraag is natuurlijk of het voldoen aan de basiseis – dat er sprake moet zijn van een impactvolle transformatie die succesvol kan zijn – nu echt zo moeilijk is

De snelle toets is de eerste stap van het beoordelingsproces. Hierin gaat het erom te bepalen of sprake is van een impactvolle transformatie die succesvol kan zijn. De vraag is natuurlijk of het voldoen aan deze basiseis nu echt zo moeilijk is. Het kan ook zo zijn dat opstellers nog niet direct voldoende vanuit het maatschappelijk belang redeneren in het voorstel dat ze hebben ingediend. Of dat ze nog onvoldoende concreet hebben nagedacht over wat nodig is om de beoogde transformatie daadwerkelijk succesvol te kunnen laten zijn.

Dat na de snelle toets nog vervolgstappen nodig zijn en dat vervolgens ook monitoring plaatsvindt van wat in de voorgestelde transformatie daadwerkelijk wordt gedaan, is vrij logisch. Het gaat in totaal om 2,8 miljard euro tenslotte. Daar mag wel wat tegenover staan.

Delen