Leren van de diëtisten

Bart Doornbusch
Bart Doornbusch is consultant bij VvAA consultants in de gezondheidszorg. Lees alle artikelen van Bart Doornbusch

Leren van de diëtisten is een terechte aanbeveling aan disciplines die hun domein proberen te beschermen. Waarom? Daarvoor blik ik terug op een voor diëtisten enerverend jaar. Dat begon met grote vrees voor hun positie en inkomen door een beperking in het basispakket voor vergoeding van dieetadvies. Een kort geding om minister Schippers te dwingen het basispakket aan te passen ten gunste van de diëtisten werd kansloos verloren, maar had indirect toch succes. Een schot in de roos was het onderzoek naar de toegevoegde waarde van dieetadvisering door een diëtist. Domeinbescherming omdat het toegevoegde waarde heeft!

In het basispakket was de vergoeding van dieetadvisering, ‘zoals diëtisten die plegen te bieden’ al beperkt tot een maximum van vier behandeluren per kalenderjaar. Voor 2012 werd er nog eens de voorwaarde aan toegevoegd dat de dieetadvisering onderdeel moet zijn van ‘de gecoördineerde, multidisciplinaire zorg aan een verzekerde’ die lijdt aan diabetes of COPD of een cardiovasculair risico heeft.

In de praktijk leidde dat er toe dat veel huisartsenzorggroepen voor het dieetadvies niet de diëtist maar hun eigen praktijkondersteuner inschakelden. Deze huisartsenzorggroepen negeerden het belang van de diëtist en hun patiënt; sommigen zelfs met enige arrogantie. Zorgverzekeraars wezen diëtisten eveneens de deur met een verwijzing naar de politiek en de huisartsenzorggroepen. De omzet van veel diëtisten daalde dan ook fors.

Reden voor de Nederlandse Vereniging van Diëtisten om via de rechter in kort geding minister Schippers te dwingen om in te grijpen. De rechter weigerde terecht, want het zorgstelsel is zo ingericht dat de politiek gaat over de inhoud van het basispakket en dat het er niet om gaat wie wat doet, maar wat er geleverd wordt. Wel leidde de uitspraak van de rechter ertoe dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) per 1 augustus 2012 een ruimere interpretatie gaf van de aanspraak in het basispakket op dieetadvies. De diëtist is sindsdien niet meer afhankelijk van een huisartsenzorggroep, maar simpelweg van een verwijzende huisarts. Indirect had het inschakelen van de rechter wel degelijk succes. Het CVZ beperkte zo de macht van de huisartsenzorggroepen en tikte impliciet zorgverzekeraars op de vingers voor het onvoldoende nemen van hun verantwoordelijkheid.

Maar belangrijker voor de (toekomstige) positie van de diëtist was het onderzoek dat het economisch onderzoeksbureau SEO verrichtte naar de toegevoegde waarde van dieetadvisering door een diëtist. Uit dat onderzoek blijkt dat behandeling door de diëtist ‘verschillende maatschappelijke baten’ heeft. Het onderzoeksbureau stelt dat voor elke euro die wordt besteed aan dieetadvisering de maatschappij netto € 16,- tot € 65,- terugkrijgt in gezondheidswinst, besparingen op zorgkosten en productiviteitswinst van de patiënt; een winst van € 0,6 tot € 2,4 miljard in vijf jaar. Zorgverzekeraars toonden zich verrast. Intussen is er een Zorgmodule Voeding opgesteld, ter aanvulling op de zorgstandaarden diabetes, COPD en CVRM.

Een groot succes voor de diëtisten! Hun positie lijkt te zijn verstevigd. Daar kunnen andere disciplines van leren. Fysiotherapeuten om aannemelijk te maken dat zij patiënten onnodige operaties kunnen besparen en de samenleving zorgkosten. Verloskundigen om hún toegevoegde waarde voor de zwangere én de samenleving te bewijzen. Medisch specialisten om bij de verschuiving van basisziekenhuiszorg naar de eerste lijn aannemelijk te maken dat zij een belangrijk deel van die zorg moeten blijven leveren, zij het in een andere, goedkopere setting. Of huisartsen, om die zorg te claimen. Geen domeinbescherming om baan en inkomen te behouden, maar om kwaliteit en toegevoegde waarde te dienen.

7 Reacties Reageer zelf

 1. Gerja van Hunen
  Geplaatst op 21 november 2012 om 23:39 | Permalink

  Prima stuk. Ik heb het direct naar mijn contacten op linkedin gestuurd en op mijn zakelijk Facebook geplaatst.
  Bedankt voor deze pluim en echte opsteker richting de diëtisten (dieetbehandelaars) die hier zo hard voor werken.
  De zorgverzekeraars toonden zich verrast met de enorme winst die diëtisten kunen opleveren, ook voor hun financiele plaatje. Nu moet dit nog worden vertaald in meer vergoeding in de aanvullende paketten voor de dieetbehandeling gegeven door de diëtist.

 2. Kim Zwakman
  Geplaatst op 22 november 2012 om 09:15 | Permalink

  Hulde!!
  Eindelijk iemand die benoemd waar ik mij als dietist voor inzet.
  Dank hiervoor.

 3. Elles Roorda
  Geplaatst op 22 november 2012 om 09:32 | Permalink

  lang leve de dietist!

 4. Saskia van Os
  Geplaatst op 22 november 2012 om 15:16 | Permalink

  Dit is echt een opsteker voor onze beroepsgroep.
  Laten we echter niet denken dat de strijd is gestreden, ze (paramedische) zorg zal onder druk blijven staan en we zullen moeten blijven vechten voor erkenning en vergoeding.

 5. Wilma Koghee
  Geplaatst op 23 november 2012 om 13:37 | Permalink

  Hartelijk Dank voor deze betrokken en deskundige analyse met pluim aan de beroepsvereniging NVD en de diëtisten! Met zo’n warme douche krijg je weer energie om de gesprekken met de zorggroep en de verzekeraar in te gaan. Natuurlijk voor het eigen diëtistenbelang maar vooral ook om op te komen voor belangen van huidige en potentiële cliënten/patiënten. Vaak chronisch zieken. Een goede dieetbehandeling haal je bij de diëtist en levert winst voor allen. Daar gaan wij voor, u hopelijk ook. Ja, SAMEN.

 6. marianne v.d. kreeke
  Geplaatst op 26 november 2012 om 08:48 | Permalink

  Wat geweldig, concreet het werk en effect van ons beroep benoemen, daar blijven we voor staan! De DIETIST

 7. Joose Veen - Roelofs
  Geplaatst op 1 december 2012 om 11:25 | Permalink

  Geweldig artikel ….daar hebben wij wat aan! Wij staan voor ons vak en voor dat wat onze specifieke deskundigheid is. En het is mooi dat nu duidelijk is geworden hoeveel winst te behalen is met zoiets eenvoudigs als dieetbehandeling ! Multidisciplinair werken rond diverse problematiek blijft heel belangrijk , maar met een volwaardige en erkende plek voor de dietist!