Lessen leren

Hoogleraar Jan Kremer stelt dat we in de huidige fase van de coronacrisis meer moeten inzetten op vrijheden voor jongeren. Psychiaters Monique de Veth-Konings en Renate Tillema delen die mening . En psychiater Boudewijn Chabot vindt dat ouderen dit moeten faciliteren door zich voor de jongeren op te offeren.

In het verlengde hiervan stellen vier intensivisten dat de huidige overheidsmaatregelen voor de crisis  een sterke negatieve invloed zullen hebben op onze samenleving als geheel. De dilemma’s van deze crisis moeten duidelijk zijn voor de hele samenleving, stellen zij. En ze vinden dat we niet langer het gesprek kunnen uitstellen over de vraag of we de huidige strenge maatregelen moeten voortzetten, of moeten accepteren dat op korte termijn meer mensen doodgaan aan COVID-19. Dat gesprek kun je echter onmogelijk voeren met zeventien miljoen mensen.

‘Betrek de samenleving beter bij de afwegingen die in het coronabeleid worden gemaakt’

Wat wel kan, is die zeventien miljoen mensen beter betrekken bij de afwegingen die in het coronabeleid worden gemaakt, stelt intensivist en OMT-lid Diederik Gommers. Net zoals hij eerder het onbegrip van jongeren over de coronamaatregelen niet bagatelliseerde, maar juist contact met hen zocht, kijkt hij nu bij de recente rellen rond de avondklok ook weer voorbij de vernielzucht van de betrokkenen. “Ik zou willen dat we in een groter geheel elkaars argumenten horen”, zegt hij. En dat reikt verder dan ieder voor zich een eigen standpunt naar buiten brengen.

Wat dat betreft toont het onderzoeksproject dat de EU nu opzet om beter voor te bereiden op een volgende pandemie een toch wel kritische beperking. Beter voorbereid zijn op een pandemie dan we deze keer waren is zeker essentieel. Maar beter voorbereid zijn op wat een pandemie en de daarvoor noodzakelijke maatregelen met mensen doen, om de schade daarvan te beperken, is minstens zo belangrijk. Waar blijft dat project?

Delen