Lessen van Obama

Van de actie om op 28 september als vip het seminar Forward Thinking Leaderschip in Amsterdam bij te wonen, hebben 56 VvAA-leden gebruikgemaakt.

Foto: Dan Taylor

Het seminar over effectief leiderschap werd georganiseerd door DenkProducties en AFAS Software en had boeiende sprekers. Als afsluiting was er een vraaggesprek met voormalig president van de VS Barack Obama over leiderschap en verandering. VvAA denkt erover om een vervolg te geven aan deze bijeenkomst: wat zijn de lessen voor leiderschap in de gezondheidszorg? Zodra hier meer over bekend is, leest u dit in Arts en Auto en op vvaa.nl/ledenvoordeel.

Delen