Leven of overleven

Corinne Ellemeet (Tweede Kamerlid voor GroenLinks) kreeg een paar maanden geleden niet van de minsten op haar donder toen ze voorstelde om geriaters een rol te geven in de beoordeling of een oudere een medische behandeling nog aan kan. De teneur van de kritiek was: politiek, handen af van dit thema, leeftijd mag geen rol spelen in medische behandeling.

Los van de vraag of het wel of niet aan de politiek is om iets te vinden van dit onderwerp, sneed Ellemeet natuurlijk wel een relevant thema aan. Het is dan ook goed dat nu vanuit de invalshoek van dialysezorg onderzoek wordt gestart naar de vraag of nierdialyse voor ouderen altijd de juiste optie is. Het onderzoek wordt met een subsidie vanuit het Leading the Change programma uitgevoerd door het LUMC, het UMC Utrecht en het Hagaziekenhuis.

De vraag of ouderen baat hebben bij dialyse verdient serieuze aandacht

De Nierstichting windt er bij het in kaart brengen van de grote fysieke belasting van nierdialyse geen doekjes om: vermoeidheid, een ziek gevoel, schade aan hart en bloedvaten. Nierdialyse is intensief, stelt de stichting, en trekt zich niets aan van feestdagen of vakanties. Volgens veel patiënten is het ‘geen leven maar overleven’.

De vraag of ouderen baat hebben bij dialyse verdient dan ook serieuze aandacht. Vanuit het uitgangspunt dat ze recht hebben op dialysezorg natuurlijk. Maar ze hebben ook recht op informatie over wat dialyse is, wat het betekent voor hun kwaliteit van leven en welke alternatieven bestaan. Conservatieve behandeling is immers een serieu

ze optie, en een die de laatste jaren in toenemende mate aandacht krijgt. Graag meer van zulk onderzoek.

Delen