Liever goed dan snel

Gaan we in de regio Rotterdam bevallingen langs de snelweg krijgen? Wethouder Patricia van Aaken van Schiedam (zorg en welzijn) is er wel bang voor. “Je kunt natuurlijk niet hebben dat mensen onderweg naar het ziekenhuis gaan bevallen”, zegt ze, in reactie op het bericht dat Franciscus Gasthuis & Vlietland hebben besloten de verloskundige zorg te concentreren op de locatie Rotterdam. “Als ik heel eerlijk ben heb ik natuurlijk het liefst dat de kraamzorg behouden blijft in het Vlietland Ziekenhuis”, zegt ze.

Het gekke is dat Van Aaken hierbij alleen afstand als argument aanvoert en volkomen voorbij gaat aan de kwaliteit van zorg. Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam beschikt over een kern-intensive care (level 2) en een afdeling spoedeisende hulp met level 2 traumatologie. Er is dus altijd een gespecialiseerd team aanwezig met een gynaecoloog, anesthesioloog en kinderarts, en er is opvang voor vroeggeborenen, zieke baby’s en zieke zwangere vrouwen. In Vlietland blijft een basis-intensieve care (level 1) en buiten kantoortijden op doordeweekse dagen en in de weekends een spoedpost voor eenvoudige acute zorg. Dit onderscheid plaatst de reistijd tussen Schiedam en Rotterdam wel in een ander daglicht, maar daarover rept Van Aaken dus niet.

Natuurlijk kun je zeggen: behoud die high care voorzieningen dan ook in Schiedam. Dat is een financiële en een inhoudelijke afweging. Het patiëntenaanbod moet groot genoeg zijn om die high care voorzieningen een gezonde financiële basis te geven. En bovendien groot genoeg om die gynaecoloog, anesthesioloog en kinderarts voldoende uitdaging te bieden. Blijkbaar is van beide onvoldoende sprake in Schiedam.

Delen