Logopedietarieven onder druk

De zorgverzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ hebben per 1 januari 2013 de tarieven voor gecontracteerde zorg voor logopedie in 2013 bevroren of verlaagd, zo meldt de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Hiermee liggen de tarieven van de zorgverzekeraars zo’n 6,5 tot 13 procent onder de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 

De NZa concludeerde in 2011 dat logopedisten de afgelopen jaren te lage vergoedingen kregen voor behoud van goede zorg. Naar aanleiding van deze conclusie verruimde het ministerie van VWS het budget voor logopediezorg met 8 miljoen euro om in 2013 hogere tarieven mogelijk te maken.

Theo de Koning, voorzitter van de NVLF, is not amused met de gang van zaken: “In de praktijk betekenen deze wurgcontracten dat praktijkhouders onvoldoende kunnen investeren. Dat is extra wrang als je bedenkt dat zo’n 80 procent van de eerstelijns logopediezorg kinderen van nul tot veertien jaar betreft. Juist in deze levensfase is er met preventieve behandeling veel te winnen in het voorkomen van spraakstoornissen. Kwaliteit heeft een prijskaartje, maar terwijl de NZa pleit voor hogere tarieven en VWS het budget voor logopediezorg in 2013 met 8 miljoen verhoogt, heeft een aantal zorgverzekeraars in de contractonderhandelingen voor 2013 de tarieven juist verlaagd. Onbegrijpelijk”

Woordvoerder Marie-José van Gardingen bevestigt dat zorgverzekeraar CZ de logopedietarieven heeft bevroren op het niveau van 2012: “Dit tarief is gebaseerd op een aantal behandelingen dat door logopedisten niet gehaald werd. Inmiddels zien wij het aantal behandelingen weliswaar stijgen, maar wij zien hierin geen aanleiding om de tarieven te verhogen.” Volgens Van Gardingen zijn niet de zorgverzekeraars, maar de logopedisten zelf aan zet: “Wij hebben momenteel geen zicht op de doelmatigheid van logopedische behandelingen. Daarnaast hebben zorgverzekeraars nu eenmaal de opdracht om in deze tijd van stijgende zorgkosten goed op de kosten te letten. De tarieven die wij hanteren zijn heel redelijk.”

Naar aanleiding van de situatie heeft de SP Tweede Kamervragen gesteld. Aangezien de beantwoording hiervan nog op zich laat wachten is een eventuele correctie op de verlaging van de tarieven pas in 2014 aan de orde. Inmiddels ontving de NVLF honderden reacties van verontwaardigde logopedisten, voor De Koning hét bewijs dat de situatie moet veranderen: “Deze wurggreep en scheve machtsverhouding is voor logopedisten niet houdbaar.”

Delen