Luchtballon

Het klinkt op papier als een mooi idee van wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam: een ‘all inclusive’ zorgpolis voor alle inwoners van de stad. Een collectieve verzekering dus. En 160 euro per maand klinkt als een fors bedrag, maar het is de bedoeling dat daarmee dan ook meteen alle mogelijke zorgkosten zijn afgedekt, ook de aanvullende tandartsverzekering en de eigen bijdrage voor de Wmo.

De stad had een contract voor vier jaar met zorgverzekeraar VGZ voor een collectieve polis voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het minimum. Dit contract had een looptijd van vier jaar en is met wederzijds goedvinden nog verlengd voor 2018, maar de gemeente wil voor 2019 dus een andere aanpak. Het is de vraag of die timing slim is. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van aanstaande woensdag is nog buitengewoon ongewis, maar het is vrijwel zeker dat in de coalitiebesprekingen daarna aan het eigen risico zal worden gesleuteld. Mogelijk zal daarnaast ook iets veranderen aan de stapeling van eigen bijdragen die nu bestaat. Op dit moment is nog niet in te schatten welke gevolgen dit kan hebben voor collectieve verzekeringen. En omdat de coalitiebesprekingen moeilijk zullen worden in het verdeelde politieke landschap dat de peilingen voorspellen, kon het weleens lang gaan duren voordat dit duidelijk wordt.

Daar komt nog bij dat ook politieke discussie bestaat over de vraag of collectiviteiten niet moeten worden beperkt tot groepen waarmee er een kwalitatieve invulling aan is te geven. Zolang het gaat om mensen met een laag inkomen is die kwalitatieve invulling verdedigbaar: het helpt om hen uit wanbetalingsregelingen te houden. Maar is ook nog een kwalitatieve invulling te vinden als zo’n collectieve polis voor alle 630.000 inwoners van Rotterdam geldt? Dan ben ik toch benieuwd welk verhaal De Jonge daarbij heeft.

Delen