Luisteren naar burgerinitiatief

Al jaren bestaat discussie over de vraag of fysiotherapie volledig moet worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Gedeeltelijk zit fysiotherapie al in het basispakket, maar er gaan steeds weer stemmen op om het aanbod te verruimen. Ook demissionair minister Ernst Kuipers heeft zich hierover uitgelaten.

Het punt is alleen: de kans lijkt klein dat Kuipers op zijn post terugkeert in het volgende kabinet en het is de vraag of zijn opvolger er net zo over denkt. Ondertussen krijgen de intensieve gesprekken over wat dan precies wel en niet vanuit het basispakket vergoed zou moeten worden een actuele wending door het oordeel van Zorginstituut Nederland dat fysiotherapie bij fibromyalgie geen plaats in het basispakket verdient. De reden is logisch: onderzoeken tonen niet aan dat de patiënt na fysiotherapie beter fysiek functioneert of een betere kwaliteit van leven ervaart.

‘Goed voorbeeld voor zijn opvolger: de minister van VWS laat zien burgerinitiatief serieus te nemen’

Eén aspect van het nieuws over fysiotherapie bij fibromyalgie is trouwens wel relevant. Dit is dat het ministerie van VWS het Zorginstituut heeft gevraagd om een oordeel naar aanleiding van het burgerinitiatief Erken Fibromyalgie. De minister heeft hiermee laten zien burgerinitiatief serieus te nemen. Dat is een goed voorbeeld dat zijn opvolger beslist mag volgen. Meer ministers trouwens.

Delen