Maakbaarheidsdenken van FNV

FNV pikt het niet langer, er moet een meldplicht komen voor beroepsziekten. Er moeten mobiele teams van arbeidsinspecteurs komen die net als de politie of brandweer kunnen uitrukken als sprake is van ongezonde of gevaarlijke werkplekken. Bovendien moeten die teams onaangekondigde controles kunnen uitvoeren bij bedrijven. Ze zullen het leren, die werkgevers. Vooral bij het lezen over die onaangekondigde controles moest ik willekeurig denken aan de Spanish Inquisition sketch van Monty Python maar dat kan aan mij liggen.

https://www.youtube.com/watch?v=Nf_Y4MbUCLY

Dat werkgevers een verantwoordelijkheid hebben om beroepsziekten tegen te gaan, begrijpt iedereen. Maar FNV gelooft wel heel erg in maakbaarheid als het denkt dat de inrichting van een zo streng controleapparaat de oplossing gaat bieden. Een positieve benadering – denk aan samenwerking tussen werkgevers en zorgverzekeraars in het kader van collectieve contracten – zal veel meer vruchten afwerpen. Niet in de laatste plaats omdat werknemers hierin actief kunnen participeren zonder in klokkenluiderdiscussies te vervallen.

De vraag wanneer een ziekte een beroepsziekte is, blijft overigens lastig te beantwoorden. Is ziekte van Lyme een beroepsziekte voor een boswachter? Als hij in zijn vrije tijd graag in de natuur verblijft, is dit beslist discutabel. Is kanker altijd een beroepsziekte bij werknemers in een fabriek waar met kankerverwekkende stoffen wordt gewerkt? Iemand kan ook een ongezonde leefstijl hebben, of gewoon domme pech. Vooral voer voor juristen, een team van arbeidsinspecteurs gaat dit niet oplossen.

Delen