Maar nu echt integraal

Bij de huisartsen gingen de handen al niet op elkaar voor de conceptversie van het Integraal Zorgakkoord . De verloskundigen noemen het zelfs ronduit een gemiste kans. En nu komt er weer een nieuwe partij bij die er zijn zegje over wil doen: de banken.

Niet vreemd natuurlijk dat ook die zich melden. Als financiers van de zorg spelen zij immers een rol van betekenis in het verhaal. Wie een beetje tussen de regels doorleest in het bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken, ziet dat zij vindt dat het in het Integraal Zorgakkoord aan één ding ontbreekt: concrete oplossingen. En om daartoe te komen, is meer nodig dan een focus op zorg alleen.

‘Banken vinden dat het in het Integraal Zorgakkoord aan één ding ontbreekt: concrete oplossingen’

Dat de banken met een aanscherping komen op het gebied van duurzaamheid, zal Evelyn Brakema zeer kunnen waarderen. Ook de kanttekening dat gerichte aandacht nodig is voor digitalisering, innovatie en ondernemerschap is terecht. Maar de banken gaan een nadrukkelijke stap verder door te stellen dat voor preventie de verbinding met het bedrijfsleven en ‘partijen van buitenaf’ belangrijk is. (Het is jammer dat ze niet even hebben doorgedacht om hierbij concreet partijen als de professionals in het sociaal domein en de GGD’en te noemen, maar aan het belang van hun stelling doet dit niets af.)

Nog een stap verder gaan de banken door ook het onderwerp wonen te noemen. De vergrijzende samenleving vraagt om nieuwe perspectieven op wonen, zorg en welzijn, stellen ze. Perspectieven op meer dan alléén zorg dus. Perspectieven die er een echt integraal zorgakkoord van maken zeg maar. Touché.

Delen