Maatwerk

Medici hechten grote waarde aan kwaliteit en duur- zaamheid. De people-planet-profit-gedachte is zeer van toepassing op alles wat medici doen. Het is belangrijk dat wij vooruitdenken en onze zorgondernemingen voor de langere termijn structureel goed regelen. VvAA is eigenlijk de enige partij die daarin kan faciliteren. Juist op het gebied van people en profit levert VvAA een substantiële bijdrage met haar diensten. VvAA wordt door zorgprofessionals vaak nog alleen gezien als een verzekeraar, maar met haar brede dienstenpakket is ze dat allang niet meer. VvAA is het zakelijke kompas voor en toegewijd adviseur van de zorgprofessional.

VvAA is een community van ruim 110.000 zorgprofessionals. Dat is een enorm collectief aan medici die elkaar complementair kunnen versterken. VvAA zal zich in de toekomst ontwikkelen tot een organisatie die de specifieke kennis vanuit die beroepsgroepen steeds beter, sneller en gerichter voor al haar leden inzet. Daarom gaan we onze leden actiever betrekken bij het verbeteren en ontwikkelen van onze diensten.

Een betrouwbare partner, die weet wat er speelt

Vooral het benutten van de samenwerking met externe relaties en kennisnetwerken is daarbij essentieel. Zo is er een intensieve samenwerking ontstaan tussen de KNMvD en VvAA om met behulp van de Quickscan bij honderd dierenartsenpraktijken de kernwaarden en bedrijfseconomische behoeften te analyseren. Met deze kennis kunnen specialisten van VvAA dierenartsondernemers veel gerichter en meer gestructureerd bijstaan.

Zorgprofessionals hebben behoefte aan een betrouwbare, kundige en vaste partner, die weet wat er speelt. Wanneer u aangeeft wat u als professional nodig heeft, zal VvAA voor u steeds met maatwerkoplossingen komen. VvAA is ideaal geëquipeerd om als intermediaire dienstverlener de belangrijkste linking pin tussen de medische wereld enerzijds en de financiële en bedrijfseconomische wereld anderzijds te zijn. Samengevat zou ik willen stellen dat alle expertise gebruikt wordt om maatwerk voor de leden te leveren. Met en voor onze leden. Dat is onze missie!

 

Delen