Mantelzorgbaan

“Ik vind het wel een heel mooi initiatief”, zegt Sylvia Kreuger. Ze heeft het over haar betaalde mantelzorgfunctie bij Cicero Zorggroep. Maar ze zegt ook: “Je bent echt een-op-een met elkaar bezig. En wat je dan terugkrijgt, dat is met geen pen te beschrijven.”

Inderdaad, dat is precies de kern van mantelzorg en daarom bied je die ook voor je vader of moeder in het verpleeghuis. Wie daarvan de waarde inziet, deed dat al voordat een verpleeghuis de beslissing nam ervoor te gaan betalen. En wie er nu ineens voor betaald wordt, kan zeggen: ‘Mijn uren zitten erop voor deze week, prettig weekend’. En dat doet dan toch een beetje denken aan de titel van dat ActiZ-debat uit 2012: Hier is mijn moeder. Regelen jullie het verder?

Betaalde mantelzorg vanuit diverse hoeken bekritiseerd

Hoewel betalen voor mantelzorg op zich misschien een begrijpelijke ontwikkeling lijkt in het licht van het personeelstekort in de langdurige zorg, is het dus toch niet zo vreemd dat dit initiatief uit diverse hoeken forse kritiek krijgt. MantelzorgNL stelt dat het leidt tot een fundamentele verandering in de verhouding tussen mantelzorger en zorgvrager. Ook het ministerie van VWS is kritisch, net als Zorgverzekeraars Nederland. Niet zo gek, want van mantelzorg een betaalde functie maken houdt het risico in dat een naaste de conclusie trekt dat mantelzorg vanaf het moment van opname in het verpleeghuis een baan is. En tegen een nieuwe baan kun je ook nee zeggen als je je hele leven al gewerkt hebt en daarna nog voor je vader of moeder hebt gezorgd totdat verpleeghuisopname onontkoombaar werd. De vraag is dus of dit het verpleeghuispersoneel extra ruimte gaat bieden om dingen te doen waar ze anders niet aan toekomen. Die doelstelling heeft dit initiatief natuurlijk wel. Maar het kon ook weleens heel verkeerd uitpakken.

Delen