Marcel Metze zonder betaalmuur

Anderhalve week geleden besloot ik mijn blog over het ‘Zorgkostendebacle’-onderzoek, waarvan uitgebreid verslag is gedaan in De Groene Amsterdammer, met de wens dat deze informatie voor iedereen vrij toegankelijk beschikbaar zou worden, in plaats van te blijven afgeschermd achter de betaalmuur van de website van De Groene.

Per vandaag is dit inderdaad het geval, op de eigen site van De Onderzoeksredactie, de uitvoerders van het onderzoek. Zodat nu iedereen met eigen ogen kan lezen waarom de onderzoekers/auteurs vinden dat de Nederlandse zorgverzekeraars niet bij machte zijn om de aan hen sinds 2006 toebedeelde verantwoordelijkheid, op het punt van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering, ook echt wáár te maken.

Delen