May I have your votes please?

We kunnen vaak onze stem uitbrengen. Bij politieke verkiezingen maar ook bij activiteiten als het songfestival. Als logopedist spreken slogans als ‘alle stemmen gelden’ me erg aan, want ik ken het belang van je kunnen uitspreken. Misschien heeft u gestemd op uw favoriete liedje of liet u het aan anderen en aan de vakjury over. In de beoordeling van de publieks- en van de vakjury zaten grote verschillen. U beslist zelf of u gebruik maakt van het recht om te stemmen zoals ook bij de landelijke of Europese verkiezingen.

We worden tegenwoordig vaak bevraagd over onze mening. Dat kan gaan over een product dat we gekocht hebben of over een voorstelling die we hebben bezocht. We worden zelfs enquêtemoe. Stemmen op goede zorg en je mening daarover geven is steeds meer aan de orde. Lijstjes met de beste ziekenhuizen of een overzicht met waarderingen van de zorg zijn voorradig. Hoe weten we nu echter of die informatie betrouwbaar is? En is anonimiteit gewaarborgd?

Als logopedist spreken slogans als ‘alle stemmen gelden’ me erg aan

Zo’n tien jaar geleden kwam de website ZorgkaartNederland online en er heerste in het begin veel scepsis. Beoordelingen over een vakantie zijn toch duidelijk anders dan over verkregen zorg. De vraag naar de tevredenheid van een patiënt werd na de behandeling vaak wel gesteld, maar die informatie kwam niet openbaar. In onze praktijk vroegen we de patiënten ook altijd naar hun ervaringen en mogelijke verbeterpunten. De laatste jaren wordt dat meer stelselmatig gedaan via een mail die aan de patiënt wordt toegezonden. Hiervoor moeten wij kosten maken en ons aansluiten bij een bedrijf dat dit voor ons verzorgt. De vragen zijn meer gestandaardiseerd via PREM-lijsten en je kunt ze ook de patiënt die geen mailadres heeft bij jou laten invullen. Het afnemen bij die doelgroep is wel duidelijk lastiger.

Moeten we nu echter ook nog de patiënten wijzen op ZorgkaartNederland of is dat dan dubbelop? Gelukkig wordt er nu gekeken naar een manier om dit samen te brengen. Een proef met vier ziekenhuizen is goed verlopen en er is nu meer informatie openbaar beschikbaar. Zou het ook iets zijn om niet alleen aanbieders van zorg te beoordelen maar ook zorgverzekeraars? Die roep beluister ik duidelijk bij de Patiëntenfederatie. En zou het nog schelen of dan alleen patiënten hun ervaringen delen of ook zorgaanbieders? Zij kunnen dan het regelen van de zorginkoop scoren.

Vakjury of publieksjury, beide zijn belangrijk.

Delen