May I have your votes please?

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

We kunnen vaak onze stem uitbrengen. Bij politieke verkiezingen maar ook bij activiteiten als het songfestival. Als logopedist spreken slogans als ‘alle stemmen gelden’ me erg aan, want ik ken het belang van je kunnen uitspreken. Misschien heeft u gestemd op uw favoriete liedje of liet u het aan anderen en aan de vakjury over. In de beoordeling van de publieks- en van de vakjury zaten grote verschillen. U beslist zelf of u gebruik maakt van het recht om te stemmen zoals ook bij de landelijke of Europese verkiezingen.

We worden tegenwoordig vaak bevraagd over onze mening. Dat kan gaan over een product dat we gekocht hebben of over een voorstelling die we hebben bezocht. We worden zelfs enquêtemoe. Stemmen op goede zorg en je mening daarover geven is steeds meer aan de orde. Lijstjes met de beste ziekenhuizen of een overzicht met waarderingen van de zorg zijn voorradig. Hoe weten we nu echter of die informatie betrouwbaar is? En is anonimiteit gewaarborgd?

Als logopedist spreken slogans als ‘alle stemmen gelden’ me erg aan

Zo’n tien jaar geleden kwam de website ZorgkaartNederland online en er heerste in het begin veel scepsis. Beoordelingen over een vakantie zijn toch duidelijk anders dan over verkregen zorg. De vraag naar de tevredenheid van een patiënt werd na de behandeling vaak wel gesteld, maar die informatie kwam niet openbaar. In onze praktijk vroegen we de patiënten ook altijd naar hun ervaringen en mogelijke verbeterpunten. De laatste jaren wordt dat meer stelselmatig gedaan via een mail die aan de patiënt wordt toegezonden. Hiervoor moeten wij kosten maken en ons aansluiten bij een bedrijf dat dit voor ons verzorgt. De vragen zijn meer gestandaardiseerd via PREM-lijsten en je kunt ze ook de patiënt die geen mailadres heeft bij jou laten invullen. Het afnemen bij die doelgroep is wel duidelijk lastiger.

Moeten we nu echter ook nog de patiënten wijzen op ZorgkaartNederland of is dat dan dubbelop? Gelukkig wordt er nu gekeken naar een manier om dit samen te brengen. Een proef met vier ziekenhuizen is goed verlopen en er is nu meer informatie openbaar beschikbaar. Zou het ook iets zijn om niet alleen aanbieders van zorg te beoordelen maar ook zorgverzekeraars? Die roep beluister ik duidelijk bij de Patiëntenfederatie. En zou het nog schelen of dan alleen patiënten hun ervaringen delen of ook zorgaanbieders? Zij kunnen dan het regelen van de zorginkoop scoren.

Vakjury of publieksjury, beide zijn belangrijk.

3 Reacties Reageer zelf

 1. N. Klop
  Geplaatst op 24 mei 2019 om 00:36 | Permalink

  In het kader van ‘transparant zijn’ zou ik het heel plezierig vinden als er meer transparantie komt in de handelwijze van de verschillende verzekeraars! De ervaringen van verschillende mensen met de verschillende verzekeringen kunnen raadplegen is daar een goed begin voor! Goed idee Dinie! Dan maar hopen dat iedereen daar nog zin in heeft, in nog een beoordeling bedoel ik. Want ik herken het wel. Vragen om beoordelingen klik ik tegenwoordig standaard weg!! Kost me te veel tijd en bovendien vind ik de meerkeuzen vaak ongenuanceerd. Dan moet ik bij een vraag kiezen uit antwoorden die niet bij me passen. Geen antwoord is dan geen optie omdat je dan niet bij de volgende vraag komt en ook niet kunt opsturen. Daardoor zijn denk ik heel veel van deze ‘beoordelingen’ bij voorbaat ongenuanceerd. Maar toch: wat meer ervaringen delen over contacten met verzekeraars: graag!! En heel belangrijk.

 2. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 24 mei 2019 om 08:20 | Permalink

  Dank voor deze reactie. Ervaringen over contacten en contracten zeer gewenst. Maar graag op eenvoudige en duidelijke manier.

 3. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 24 mei 2019 om 10:03 | Permalink

  Via facebook kwam volgende reactie vanuit Careconsultant Thuiszorg M. Briedé: ( met toestemming hier geplaatst)
  ‘ Zorgkaart Nederland is één van de vele door VWS gesubsidieerde instellingen. Er kunnen (en worden) door iedereen die dat maar wil beoordelingen op gezet die niets zeggen over de werkelijke kwaliteit van de geleverde zorg. Daarnaast worden zorgverleners beschadigd zonder kans op hoor en wederhoor. Tot slot: onaanvaardbaar om kwetsbare, afhankelijke patiënten te vragen om hun zorgverlener te beoordelen. Ik begrijp niets van deze actie.

  Daarop mijn antwoord:
  Er is een vraag vanuit de Patiënten federatie om meer info over verzekeraars. Ik voeg in mijn blog toe dat zorgaanbieders nu via PREM zich moeten laten beoordelen en dat aan andere kant ZorgkaartNederland beoordelingen verzamelt. Men is nu bezig om gefundeerde lijsten beschikbaar te maken voor ZorgkaartNederland. De huiver over eerlijk beoordelen zorgverlener begrijp ik zeer goed. Daar worstel ik ook mee maar zou nu beter geregeld worden . Proef met ziekenhuizen is goed verlopen. Dank voor het scherp bekijken van mijn blog en discussie hierover is super belangrijk.