Medicus als bankier

Op een van de vele dagen met heerlijk nazomerweer zit ik op een terras wat te drinken met Remco, een bevriende tandarts. Alhoewel we vooral spreken over luchtige thema’s, komt toch ook een zakelijk onderwerp langs.

Remco vertelt over een collega die zich op bedrijfsopvolging aan het oriënteren is. Hij begrijpt van deze collega dat de financiering van een overnamesom in deze tijd geen sinecure is. Banken moeten zich aan heel veel wet- en regelgeving houden en het begrip zorgplicht staat in hoofdletters op de muur van het kantoor geschreven. Voor cliënten is dit merkbaar in voorzichtigheid bij de kredietverlening en een grote hoeveelheid voorwaarden waaraan zij moeten voldoen als het tot een kredietofferte komt.

Financiering overnamesom is in deze tijd geen sinecure

Zijn collega heeft een opvolger op het oog en beiden willen graag op korte termijn en zonder veel hobbels de overname afronden. Nu komt een van hun adviseurs met het voorstel om de financiering in eigen beheer te houden. De overdragende tandarts zou immers een bedrag ontvangen dat hij niet direct nodig heeft, maar op een bankrekening zet tegen een rendement van 1,5 procent. Dit gegeven, gecombineerd met de relatief zware procedure voor de overnemende tandarts om een bancair krediet te krijgen, zou weleens een win-winsituatie kunnen betekenen als de overdragende tandarts de overnamesom aan zijn jongere collega leent.

Op deze manier ontvangt de overdragende partij een aantrekkelijke rente van – laten we zeggen – 4 procent, wat aanmerkelijk meer is dan de rente die de bank momenteel vergoedt. Daarnaast hoeft de overnemende partij niet door het langdurige traject bij een bank om een kredietfaciliteit los te krijgen.

Het is de wens van de senior tandarts om nog twee halve dagen in de week te werken, zodat hij voeling kan blijven houden met de ontwikkelingen in de praktijk. Het zogenaamde kredietrisico blijft dus beperkt.

Dit is een mooie vorm om praktijkovernames in een tijd van aangescherpte kredietvoorwaarden toch mogelijk te maken. Een vorm die overigens ook in andere medische beroepsgroepen steeds vaker voorkomt!

Delen