Al 35 jaar toeren met de Health Angels

arts en motor / 'Medische motorclub' viert jubileum

Wanneer hij in 1987 een advertentie plaatst in Arts en Auto, kan dierenarts/medisch microbioloog én motorliefhebber Jan Goudswaard niet bevroeden dat zijn oproepje voor gezamenlijke ritten een jaar later zal leiden tot de oprichting van een ‘medische motorclub’. Dit jaar vieren de Health Angels hun 35-jarig bestaan. Nog altijd zijn enkele leden van het eerste uur tijdens toertochten van de partij.

Geen Hells, maar Héalth Angels. Lid van het eerste uur Geert Weier (82, gepensioneerd psychiater) herinnert zich nog het moment dat de naam werd geopperd tijdens de oprichtingsvergadering van het gezelschap. Op die bijeenkomst in april 1988 was een man of dertig afgekomen. “Diverse aanwezigen wilden liever niet met die andere motorclub geassocieerd worden. Maar er waren ook collega’s die de voorgestelde naam erg ludiek vonden.”

Onder de ‘voorstemmers’ bevindt zich dierenarts/medisch microbioloog Jan Goudswaard. In 1987 had hij in Arts en Auto in de rubriek ‘Bermlampjes’ een advertentie geplaatst om collega’s te enthousiasmeren een paar keer per jaar samen een motorrit te maken. De 81-jarige Jan Goudswaard, nu Health Angels-erelid en nog altijd motorrijder, vertelt dat hij zich nog herinnert dat de toenmalige secretaris, huisarts Frank Vermeulen, een brief had ontvangen van de ‘echte’ Angels, waarin zij dreigden met een rechtszaak vanwege de gelijkluidende naam. “Er is toen een aardig briefje teruggestuurd met het voorstel samen eens een rit te maken om elkaar te leren kennen.” Lachend: “Daar is voor zover ik weet nooit meer een reactie op gekomen.”

Huidig voorzitter Fons Poos (73, gepensioneerd vaatchirurg en lid vanaf september 1988) geeft toe dat hij niet altijd gelukkig is geweest met de clubnaam. “Bij het maken van reserveringen bij restaurants of hotels noemen we ’m maar niet, want het levert al snel misverstanden op.” Hij vertelt dat er een keer een telefoontje kwam van een ‘echte’ Angel, die niet doorhad dat hij contact opnam met de verkeerde club. En hij ziet nóg het gezicht van een hotelier in Luxemburg voor zich. “De man verwachtte een groep artsen in zijn hotel, en was verbouwereerd toen er tientallen druipend natte ‘Health Angels’ binnenstapten.”

Hoogtepunt Sardinië

Hoewel er de afgelopen decennia, zoals bij iedere vereniging, leden bijkwamen en afvielen (‘we hebben nog ongeveer vijf à zes leden die er al vanaf de oprich ting bij zijn’), is de jaarlijkse agenda vrijwel hetzelfde gebleven. In het vroege voorjaar wordt het motorseizoen ingeluid met een openingsdagrit, daarna volgen een voorjaarsweekendrit, een zomerdagrit, een najaarsweekendrit en, in oktober, een slotdagrit. “En ieder lustrumjaar organiseren leden bij toerbeurt een speciale, wat langere jubileumreis”, vertelt Poos. Zo reisden de leden in voorgaande lustrum jaren onder meer naar de Pyreneeën en Sardinië. Voor beide reizen werd het grootste deel van het traject per autoslaaptrein gereisd. “Want we vermijden altijd zoveel mogelijk snelwegen.”

Tandarts Selma de Witte (64), momenteel het enige vrouwelijke lid (‘maar er rijden wel geregeld vrouwen mee als introducée’), noemt de reis naar Sardinië als een van de hoogtepunten van de afgelopen jaren. Hoewel ze, zo geeft ze toe, met enigszins gemengde gevoelens terug denkt aan een rit over de Stelvio-pas. “Ik reed toen nog een Yamaha FJR 1300, een zware motor. We moesten geregeld stoppen voor tegenliggers, en om vanuit stilstand, op een steile weg, meteen een haarspeldbocht te nemen, was niet bepaald makkelijk.” Lachend: “Het zweet stond me toen wel even in de handen.”

Kleine groepjes

Veiligheid voor alles is – vooral natuur lijk bij een motorclub bestaande uit (para)medici – een voortdurend aandachtspunt van de leden. Fons Poos vertelt dat hem in het ziekenhuis regelmatig werd gevraagd waarom juist hij, chirurg, motor reed.

“Op een motor ben je inderdaad kwetsbaar. Met het oog op de veiligheid splitsen we ons daarom altijd op in kleinere groepjes. Vier, vijf personen is echt het maximum. Er zijn altijd automobilisten die motorrijders snel voorbij willen, en hoe groter de groep, hoe gevaarlijker dat wordt. Het is daarnaast ook fijner rijden met rijders die dezelfde rijstijl hebben.”

Geert Weier herinnert zich uit de vijfendertig jaar dat hij nu lid is, slechts één ongeluk. Dat betrof een lid dat na de Pyreneeën-jubileumreis niet per slaaptrein terugreisde, maar besloot om in zijn eentje op de motor terug te keren. “Een auto slipte door aquaplaning en belandde dwars voor de onfortuinlijke motorrijder, die vervolgens over de auto werd gelanceerd. Gelukkig hield hij er ‘slechts’ een gebroken enkel aan over.”

Tandarts Selma de Witte vertelt dat ze een paar keer heeft meegedaan aan een door enkele leden georganiseerde rijvaardigheidscursus. “Zo hebben we met een groep een dag instructie gehad op het politiecircuit bij Lelystad, en in Duitsland een rijtraining op een circuit naast de Nürnberg Ring. Heel leuk én waardevol.”Duitsland is een land waar de Health Angels sowieso graag komen. Onder meer het Sauerland prijkt geregeld als bestemming op de agenda van de club. Poos: “De wegen daar zijn prachtig en je hebt er veel motorvriendelijke hotels waar we tijdens die weekendritten dan logeren.”

Interessante gesprekken

Tijdens diners gaan de gesprekken vaak over motoren, motorrijden en alles wat daarmee te maken heeft, vertelt Jan Goudswaard. Maar vanzelfsprekend ook over de gezondheidszorg, het andere onderwerp dat de leden onderling verbindt. Gepensioneerd psychiater Geert Weier denkt met plezier terug aan de talloze interessante tafelgesprekken die hij de afgelopen decennia met andere Angels voerde. “Het lidmaatschap heeft niet alleen vriendschappen gebracht, maar bij mij zeker ook geleid tot meer begrip voor het werkterrein van collega’s uit andere vakgebieden.”

Hoewel er in het verleden weleens een wachtlijst moest worden gehanteerd, zijn nieuwe leden inmiddels weer van harte welkom. Ook de tachtigplussers hopen in 2023 samen met oude getrouwen én nieuwe aanwas weer mooie en gedenkwaardige tochten te maken. Geert Weier: “Zolang ik mijn been over het zadel krijg, blijf ik rijden.”

Van 40 tot 82

De in 1988 opgerichte Medische Motor Club The Health Angels telt momenteel dertig rijdende leden. Regel matig rijden er ook zonen en dochters of andere introducé(e)s mee. De club telt vijf huisartsen, zeven tandartsen, twee orthopeden, twee chirurgen, een kinderarts, een radioloog, een internist, een klinisch psycholoog, een psychiater, twee fysiotherapeuten, twee dierenartsen, drie verpleegkundigen, een sociaal geneeskundige en een farmacoloog. Van de rijdende leden is de jongste 40, en de oudste 82 jaar.

Nieuwe leden welkom

Nieuwe leden zijn weer van harte welkom. Arts en Auto-lezers met een motor en belangstelling voor het lidmaatschap, kunnen contact opnemen met secretaris Egbert Bink (binker@xs4all.nl) of Fons Poos (poos@home.nl). Meer info/agenda: dmma-health-angels.nl.

Delen