Meebuigen

De Ombuigingslijst die het ministerie van Financiën nu heeft geactualiseerd ter ondersteuning van de kabinetsformatie, geeft een interessant en waardenvrij beeld van hoe met de ontwikkelingen in de zorg kan worden omgegaan (zie vanaf bladzijde 143).

De lijst schetst twee paden. Het demografiepad brengt de groei van de zorguitgaven in lijn met de groei die voorkomt uit demografie, inflatie en de stijging van reële lonen en prijzen in de zorg. De uitkomst: ‘Door de vergrijzende bevolking zullen de uitgaven in dit pad een steeds groter beslag leggen op ons (nationaal) inkomen. Dit verdringt andere collectieve uitgaven tenzij de belastingen en/of de staatsschuld worden verhoogd’.

Het tweede pad is het bbp-pad. Hierin wordt de groei van de zorguitgaven in lijn gebracht met de groei van het bbp. De uitkomst hier: ‘Dit betekent dat het aandeel van de netto zorguitgaven in de overheidsuitgaven gelijk blijft en andere uitgaven niet verdrongen worden. Doordat geen rekening wordt gehouden met de toenemende vergrijzing, zal geen sprake meer zijn van gelijkblijvende voorzieningen’.

“Om het even plat te slaan: allemaal armer worden of allemaal mantelzorger worden dus”

Wat te kiezen? Bij het demografiepad gaan andere ministeries dan VWS steigeren. Bij het bbp-pad is – om het in Telegraaf-termen te stellen – de burger de dupe. (Bij het demografiepad trouwens ook, als de belastingen omhoog gaan.) Om het even plat te slaan: allemaal armer worden of allemaal mantelzorger worden dus. Wat het laatste betreft kan oud-hoogleraar Rudi Westendorp wel zeggen dat we onszelf niet de put in moeten laten praten, omdat alle onheilstijdingen over het gebrek aan mantelzorgers in de nabije toekomst zwaar overdreven zijn. Maar dat is wel erg door een roze bril geredeneerd. Potentiële vrijwilligers zijn nog niet per se mantelzorgers. Die mantel past ons niet allemaal.

Delen