Meer kwaad dan goed

Het is al vaker geopperd, maar nu is het cijfermatig onderbouwd door onderzoekers van het LUMC: borstkankerscreening is voor vrouwen boven de zeventig wellicht niet nuttig. En erger nog: het kan mogelijk meer kwaad doen dan goed. Want wat blijkt: bij vrouwen vanaf deze leeftijd worden twintig keer vaker kleine onschadelijke tumoren ontdekt dan tumoren die later agressief worden. Maar omdat op het moment van ontdekking niet duidelijk is welke tumoren wel en niet schadelijk worden, wordt standaard direct het volle behandeltraject in gang gezet van opereren, bestralen en chemotherapie.

Chirurg Gerrit-Jan Liefers van LUMC, een van de betrokken onderzoekers, wijst er terecht op dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor deze vrouwen, in de zin van blijvende zorgafhankelijkheid. Dat is een hoge prijs om te betalen voor ontdekking van tumoren die vaker niet dan wel behandeling rechtvaardigen.

Petje af voor de Leidse onderzoekers, die het hebben aangedurfd om de al langer bestaande discussie over overbehandeling van patiënten met een voor iedereen herkenbaar voorbeeld inzichtelijk te maken. De vraag is alleen hoe de maatschappij hierop zal reageren. Dankzij de technologische ontwikkelingen in de zorg zijn we eraan gewend geraakt dat bijna alles kan en dus ook moet worden toegepast. Hierdoor zijn we het moeilijker gaan vinden om te aanvaarden dat het leven eindig is of dat we soms simpelweg domme pech hebben. Of één onderzoek voldoende is om hierin een cultuuromslag te bewerkstelligen, valt te betwijfelen.

Delen