Meer schrappen

Wat altijd zal blijven, is elkaar een goed en mooi nieuwjaar wensen. En dat doe ik graag uit naam van heel VvAA: een mooi en constructief 2019 voor u en uw familie gewenst!

Bij het afsluiten van het ene jaar, hoort altijd ook het mijmeren over het nieuwe jaar. Als 2018 het jaar was van schrapsessies, (Ont)Regel de Zorg en de regietafel, dan vraag ik mij af wat 2019 zal brengen.

Zijn wij echt tevreden met 50 procent administratieve lastenverlichting? Of met een degelijke, gelijkwaardige overeenkomst met onze stakeholder?

Natuurlijk, daar blijven wij allemaal voor gaan, maar laten we vooral niet uit het oog verliezen vanuit welk perspectief dit allemaal gestart is: het optimaliseren van de zorg voor onze patiënt/cliënt door alle niet noodzakelijke administratieve franjes te schrappen. Voor de fysiotherapie betekende de inzet van de schrapsessies dat er daadwerkelijk door alle partijen aan een vereenvoudiging/verbetering van de richtlijn Dossiervorming werd gewerkt.

We zullen er samen voor moeten zorgen dat onze spreekkamer weer een spreekkamer wordt

Maar is dit voldoende om meer tijd te creëren voor de patiënt-zorgverlenerrelatie in al haar aspecten? Ik denk dat dit slechts de aanzet was tot meer. Ook in 2019 zal er meer geschrapt en geoptimaliseerd moeten worden.

Dit was al ons uitgangspunt in 2018 en dat moet ook in 2019 onze focus blijven. Binnen de dialoog aan de regietafel, maar des te meer op onze werkvloer, zullen we er samen voor moeten zorgen dat onze spreekkamer weer een spreekkamer wordt waarbinnen de dialoog met onze patiënt primeert, zonder de hete administratieve adem in onze nek te voelen.

Recent las ik een zin die ons gezamenlijke doel heel mooi verwoordt: ‘De belangrijkste regel in de zorg? Volgens mij altijd dat je eerst naar de mens kijkt en dan pas naar de regel’. Ik wens u een bijzonder 2019!

Delen