Meer verloskundigen opleiden

Om aan de stijgende vraag naar verloskundigen te voldoen, moet het aantal dat per jaar wordt opgeleid stijgen van 220 naar minimaal 260, stelt het Nivel in de nieuwe capaciteitsraming voor verloskundigen.

Het Nivel heeft ook gekeken naar de effecten van verplaatsen van zorg, het bieden van continuïteit van zorg en minder vroegtijdige uitstroom uit het beroep. Mogelijke oplossingen die het Nivel noemt, zijn het uitbreiden van het aantal stageplaatsen (vooral in de klinische setting), aandacht voor minder vroegtijdige uitstroom uit het beroep en duurzame inzetbaarheid. knov.nl/actueel/nieuws

Delen