Melding van de Coronamelder

Zoonlief krijgt een melding van de CoronaMelder. De schrik slaat hem om het hart. Wat te doen? De CoronaMelder geeft uitleg: ‘De app kan je snel waarschuwen nadat je in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft. Al voordat je klachten krijgt. Je kunt namelijk corona hebben en besmettelijk zijn zonder dat je het zelf doorhebt.’

De speurtocht kan beginnen. Volgens de CoronaMelder krijg je een melding ‘als je minstens 15 minuten dicht bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben’. Maar hoe dichtbij is ‘dicht bij iemand’? En hoe zit het wanneer je tijdens het winkelen iemand tegenkomt met wie je tien minuten in gesprek bent en die je even later nog eens circa tien minuten spreekt? (*1)

Eén ding is zeker: de betreffende ontmoeting vond zes dagen geleden plaats. Dat staat als een paal boven water. Voor de rest heeft de wetgever het lekker spannend gemaakt. Omwille van de privacy mag de CoronaMelder geen gegevens verstrekken over de locatie en zelfs het dagdeel van het contact mag niet worden verraden.

Onze zoon zit niet stil. Voor zowel zijn werk als privé ontmoet hij regelmatig mensen. Maar hij is voorzichtig en houdt zich voorbeeldig aan de voorgeschreven maatregelen, Gelukkig noteert hij de meeste afspraken. Welke ontmoetingen had onze zoon op de betreffende dag? Hé, dat is toevallig: na de kapper kwam hij met een bos bloemen en een stuk kersenvlaai bij mij op bezoek!

‘Het blijft een raadsel waar de melding vandaan komt’

Zelf had en heb ik geen klachten, er was geen reden om mij te laten testen en uiteraard kan de melding dan ook niet van mij afkomstig zijn. Hoe zit echter het met de kapper? Een telefoontje brengt aan het licht dat bij zijn kapsalon ‘meerdere’ mensen hebben opgebeld over een melding. Maar niemand van het personeel zou ziek zijn geweest en een test ‘voor de zekerheid’ bracht ook geen besmetting aan het licht.

Was een andere klant van de kapper dan wellicht de boosdoener? Maar hoeveel andere klanten waren gelijktijdig met onze zoon minstens een kwartier in de zaak? Eén, twee of drie? Dat kan geen ‘meerdere’ meldingen verklaren. Zijn speurtocht dreigt op niets uit te lopen.

Maar onze zoon is niet voor één gat te vangen. De betreffende kapsalon bevindt zich in een overdekte winkelpassage naast een bloemenzaak. Daar kwam het mooie boeket voor ons vandaan. De verkoopster stond vlak bij de dunne scheidingswand met de plek waar hij tevoren was geknipt. Stel dat bij haar corona is vastgesteld, zou dat dan tot een melding kunnen leiden? (*2)

Het blijft een raadsel waar de melding vandaan komt. Heeft de helpdesk van de CoronaMelder nog een suggestie? Jazeker! De app registreert alle ontmoetingen van de laatste veertien dagen. Wanneer onze zoon in de dagen voor zijn bezoek aan de kapper iemand langer dan een kwartier heeft ontmoet, die hij toevallig op de dag dat zijn haardos werd gefatsoeneerd, opnieuw tegenkwam, dan wordt de melding gedateerd op die dag. Tja, ga er maar aanstaan!

Zoonlief wordt er bepaald niet vrolijk van. Gelukkig zijn er bij hem geen klachten die wijzen op een besmetting. Maar desalniettemin maakt hij keurig een afspraak voor een test. Binnen twee etmalen kan hij de uitslag verwachten. Mooie bedoening! Moeten nu alle gemaakte afspraken in die tussentijd worden afgezegd? Er is een alternatief: de app negeren en direct uit het mobieltje verwijderen.

*1 Volgens de medewerker van de helpdesk betreffende de CoronaMelder moet het gaan om één contact van minstens vijftien aaneengesloten minuten.

*2 De CoronaMelder werkt met bluetooth en kan in principe een signaal van de andere kant van de muur detecteren. De wand zal het signaal wel verzwakken. Dit staat los van de vraag of het coronavirus door deze wand voor een besmetting kan zorgen.

Delen