Men neme een… boek

Het belang van lezen voor het onderwijs ligt voor de hand. Maar ook voor gezondheid en welzijn kan een boek veel betekenen. Wat te denken van zelfhulpboeken, boeken om van het roken af te komen of over de perceptie van een ziektebeeld. Veel schrijvers nemen je mee in hun beleving van een lichamelijk of geestelijk probleem of beschrijven als ouder of partner hoe ermee om te gaan.

Mensen vinden vaak herkenning van hun situatie in het levensverhaal van een ander of halen er kracht en inspiratie uit. Een boek kan ook helpen tegen eenzaamheid. Je kunt op alle leeftijden een goede daginvulling hebben aan het lezen van verhalen. Indien nodig zijn er grootletterboeken of luisterboeken. Je kunt boeken kopen of lenen in de bibliotheek. Daar is ook meteen een plek voor ontmoeting en je kunt er door kranten bladeren of tijdschriften doornemen. Je wordt er op weg geholpen wanneer je het lezen niet goed machtig bent of je de route op de digitale snelweg nog niet kent.

Lezen vergroot de woordenschat en wordt vaak als advies gegeven aan kinderen, zeker wanneer er een probleem in de taalontwikkeling is. Voorlezen uit kinderboeken is sociaal gezien een mooi moment. Ouders kunnen dat bij tweetaligheid ook in de taal doen die ze goed machtig zijn. Kinderen leren dan nieuwe begrippen. Het is wel belangrijk dat ze op andere momenten ook de andere taal aangeboden krijgen.

Volwassenen die de taal niet goed beheersen lopen meer risico bij het innemen van medicijnen of bij andere belangrijke schriftelijke informatie. Veel folders zijn tegenwoordig vergezeld van plaatjes en ook zijn er boeken met eenvoudige teksten of veel afbeeldingen. Voor elk leesniveau is er een boek te vinden.

Het is heerlijk om je door een boek te laten meeslepen in een andere wereld

Zelf een verhaal of boek schrijven kan helpen om iets te verwerken. Dit wordt vaak geadviseerd door hulpverleners. De Boekenweek is een mooi moment om nog eens in een boek te duiken. Er is een grote keur aan onderwerpen zoals over ziekte en gezondheid, maar ook over liefde en reizen. Het is heerlijk om je door een boek te laten meeslepen in een andere wereld of om herkenning te halen uit hetgeen een auteur heeft verwoord. Een boek in je hand of op je e-reader is een prachtig moment voor jezelf.

Er zijn leesclubs waarin men samen eenzelfde boek bespreekt en literaire cafe’s waarin men schrijvers ontmoet. Sommige mensen herlezen een boek graag en halen er dan iedere keer weer iets anders uit.

Dit blog is een ode aan het boek als ontspanning maar ook als recept tegen eenzaamheid, voor kennisvergroting, het herkennen van een levensverhaal of het beleven van een andere wereld.

Men neme een boek…om de leeshonger te stillen en te proeven aan iets nieuws.

Delen