Mijn drijfveer

Door COVID-19 staat het tekort aan zorgprofessionals extra in de schijnwerpers. Vanuit verschillende hoeken is dan ook verontwaardigd gereageerd omdat er vanuit de overheid te weinig budget lijkt te zijn om voor veel zorgberoepen meer opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen.

Voor jonge klaren, waar ik sinds dit jaar ook toe behoor, komt deze berichtgeving daarentegen als geroepen, al is het een druppel op een gloeiende plaat. Zo heeft de juniorvereniging van mijn eigen vak uitgerekend dat er tot 2025 bovenop de normale in- en uitstroom 142 ‘extra’ chirurgen op de markt komen. Bevlogen zorgprofessionals die ‘slechts’ 12 tot 16 jaar hun ziel en zaligheid hebben verkocht om daarna van een koude kermis thuis te komen. Ook bij andere disciplines zoals de interne geneeskunde, MDL, cardiologie, orthopedie en gynaecologie gaat het niet goed.

‘Met bomvolle cv’s rijden jonge klaren in bussen naar schaarse vacatures’

Te hoge ramingen op basis van onvolledige of incorrecte informatie en onjuiste aannames, de drang van ministers om maximaal op te leiden, de ziekenhuislobby die aiossen met hun beschikbaarheidsbijdrage maar al te graag verwelkomt, fusies, het steeds langer doorwerken evenals omzet- en groeiplafonds hebben ertoe geleid dat voor veel jonge klaren de arbeidsmarkt totaal op slot zit. Met bomvolle cv’s rijden ze in bussen naar schaarse vacatures, zitten letterlijk thuis of vluchten naar het buitenland om aan het werk te blijven, om vervolgens in het weekend op en neer te vliegen om hun kinderen te zien. Wie het niet volhoudt om jaar in jaar uit van het ene naar het andere dienstverband te hoppen, maakt uiteindelijk zelfs een carrièreswitch. Een beschamend tafereel.

Mijn drijfveer bij VvAA is om uw stem te vertegenwoordigen. Voor arbeidsvreugde, bezieling en daarmee het waarborgen van bevlogenheid, is een goed arbeidsmarktperspectief voor jonge klaren onontbeerlijk. Tegelijkertijd vraag ik me steeds meer af wie de beroepsbelangen behartigt van deze groep. Wordt het niet tijd dat de jonge klaren zelf de handen ineenslaan? VvAA ondersteunt u graag.

Delen