Mijn vijf procent

Een heerlijk verfrissend geluid uit Limburg: “We gaan proberen om het beter te doen dan het hoofdlijnenakkoord.” De uitspraak komt van financieel bestuurder Roel Goffin van ziekenhuis Zuyderland. En hoewel ‘proberen’ klinkt als een inspanningsverplichting, zit er een krimpbeleid achter voor de komende tien jaar waarop zowel het ziekenhuis als de dominante zorgverzekeraar CZ actief gaan sturen.

eHealth – van extra toepassing naar substitutie van zorg

Het is dus niet vrijblijvend. En dat hoeft volgens Goffin ook niet, want hij ziet de vermindering van de zorgkosten met vijf procent in tien jaar als een haalbare ambitie. Een kernbegrip hierin is eHealth. In een eerder interview zei Goffin het traditionele zorgproces om te draaien naar een ‘nee tenzij positie’. Als concreet voorbeeld noemt hij de IBD ˚Coach, bedoeld om ‘Hallo, tot ziens’-consulten overbodig te maken. Goffin zei in dat eerdere interview: “eHealth zie ik niet langer als extra toepassing maar als substitutie van zorg. Het is de enige weg om de zorgkosten in de regio beheersbaar te houden.”

Deze gekozen aanpak maakt Zuyderland tot een interessante casus. Op Twitter klonk meteen de vraag ‘Wie volgt?’ Iedereen volgt, is de bedoeling. We kunnen niet wachten.

Delen