Miljarden extra nodig voor verduurzaming zorg

financiën / Green Deal 3.0

Beeld Shutterstock

Om de ambities uit de Green Deal 3.0 te realiseren, heeft de zorgsector eenmalig 1,6 tot 3,4 miljard nodig en daarnaast jaarlijks 350 tot 650 miljoen. Branche- en koepelorganisaties in de zorg roepen op deze middelen vrij te maken in de voorjaarsnota 2023.

Eind 2022 committeerden branche- en koepelorganisaties in de zorg zich aan de Green Deal 3.0. Dit akkoord zet in op een transformatie naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving in 2050. Tot de doelstellingen behoren onder meer het verminderen van de CO2-emissie van gebouwen, het circulair werken met grondstoffen en het verminderen van de milieubelasting door medicatie.

Integraal uitvoeringsplan

Om inzicht te krijgen in stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities waar te maken, hebben de zorgorganisaties een integraal uitvoeringsplan opgesteld. Uit hun eerste berekeningen blijkt dat het plan vraagt om een geschatte eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro en leidt tot structurele jaarlijkse meerkosten van 350 tot 650 miljoen euro.

Zonder deze extra middelen kunnen de ambities uit de Green Deal 3.0 niet gerealiseerd worden en dienen doelstellingen te worden bijgesteld. Dat hebben betrokken zorgpartijen (ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, VGN, KNMP, Groene Zorg Alliantie en Milieuplatform Zorgsector) in maart laten weten in een brief aan de Tweede Kamercommissie van VWS. Deze is te vinden op ActiZ.nl/papers.

Daarbij vroegen zij de commissieleden er bij de minister(s) op aan te dringen de benodigde middelen, zowel de eenmalige als de structurele, vrij te maken in de voorjaarsnota 2023.

Delen