Million dollar question

Politiek en maatschappij moeten zich dringend uitspreken over welke prijs voor add-ons nog redelijk en maatschappelijk verantwoord mag worden geacht, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit. Gelet op de stijgende uitgaven aan add-on geneesmiddelen een begrijpelijk geluid. Het is ook in lijn met wat minister Ernst Kuipers vorige week schreef over het willen sturen op de uitgaven aan geneesmiddelen.

De million dollar question is: hoe? Het punt is dat er in een maatschappelijk debat altijd een groep zal zijn die zich op het standpunt stelt dat de dure geneesmiddelen die beschikbaar zijn wel degelijk moeten worden gebruikt. En gelet op het feit dat het daarbij voor een niet onaanzienlijk deel om oncologische middelen gaat, is die groep niet klein ook.

‘Geen minister wil ervoor verantwoordelijk zijn mensen een middel te onthouden dat voor hen het verschil maakt tussen leven en dood’

Gaat het daarentegen juist wel om kleine groepen waarvoor een specifiek geneesmiddel is ontwikkeld, dan is er altijd wel een politieke partij die opkomt voor het belang van die kleine patiëntengroep. Die zet de minister dan onder druk om te bewerkstelligen dat peperdure maar levensreddende middel toch écht beschikbaar te stellen. De publieke media doen daar dan graag verslag van. En dan lukt het wel, want geen minister wil ervoor verantwoordelijk zijn mensen een middel te onthouden dat voor hen het verschil maakt tussen leven en dood.

Kortom, het debat is er al lang, maar het is een veelkoppig monster. Niemand durft het constructief een kant op te sturen, of op basis ervan knopen door te hakken. En dat is nog heel begrijpelijk ook.

Delen