Miscommunicatie

Je kunt ook té transparant willen zijn. Dat was de eerste gedachte die bij mij opkwam bij lezing van het nieuwsbericht op Medisch Contact dat Sabine Piersma in september aan het AMC in Amsterdam aan haar huisartsenopleiding begint. Voor wie de naam niet spontaan bekend voorkomt: Piersma was de co-assistent die de toediening van 1.000 mg morfine en 350 mg midazolam aan een stervende man door huisarts Tromp besprak met haar begeleider, waardoor het balletje ging rollen in wat we nu kennen als de zaak-Tuitjenhorn.

Hoe vreselijk triest deze zaak ook is, ik denk dat Jettie Bont, hoofd van de huisartsenopleiding van het AMC, een vergissing heeft begaan door dit feit zo expliciet in het nieuws te brengen. Ze liet weten dit te doen omdat het gegeven dat Piersma nu aan haar huisartsenopleiding begint “mogelijk vragen oproept onder huisartsen die als opleider aan het AMC verbonden zijn.” In de eerste plaats is het de vraag of dit zo is. En in de tweede plaats, áls het zo zou zijn, bespreek het dan gewoon binnenskamers met de betreffende huisartsen. Nu komt het bericht toch vooral over als een wat onbeholpen manier van het AMC om te laten zien dat het de gang van zaken van een kleine twee jaar geleden achter zich heeft gelaten en de blik weer op de toekomst wil richten. In die zin werkt de bekendmaking van Bont alleen maar contraproductief.

[Tweet “Je kunt ook té transparant willen zijn #amc #tuitjenhorn”]In reacties onder het nieuwsbericht stellen zowel bedrijfsarts Wil Duits als huisarts Bart Bruijn: “Laat haar met rust.” Bruijn voegt hier nog aan toe dat het niet dóór maar ná Piersma’s handelen is fout gegaan. Terecht. Het AMC had geen reden dit nieuws te melden.

Delen