Misdiagnoses

Diagnostische fouten leiden niet per definitie tot schade voor de patiënt. En het aantal gevallen waarin die schade wél optreedt, daalt volgens onderzoek van NIVEL. Maar directeur en researcher Cordula Wagner heeft wel gelijk als ze stelt dat het ook met die kleine percentages gaat om duizenden ziekenhuispatiënten.

Natuurlijk is het goed nieuws dat de percentages voor schade aan de patiënt en voor sterfgevallen dalen – mede dankzij het VMS veiligheidsprogramma waaraan de meeste ziekenhuizen deelnemen – maar dit neemt niet weg dat het aantal diagnostische fouten nog steeds te hoog is. Een gegeven dat wordt gestaafd door onderzoek in Nederland tussen 2007 en 2015, waaruit blijkt dat dat in 27 procent van de gevallen bij consultatie van een van de specialisten uit het netwerk van Best Doctors de diagnose werd herzien. Een verontrustend hoog percentage, en het gegeven dat het aantal misdiagnoses toeneemt draagt alleen maar bij aan het gevoel van onbehagen.

Hebben dokters het tegenwoordig te druk om nog goede diagnoses te kunnen stellen?

De vraag is welke conclusie je hieruit moet trekken. Hebben dokters het tegenwoordig te druk om nog goede diagnoses te kunnen stellen? Het aantal ziekenhuisbezoeken daalt juist de laatste jaren, dus die conclusie ligt niet voor de hand. Moeten ze te veel data registreren? Daarover wordt wel veel geklaagd in ieder geval. Al zou beter gebruik van die data ook juist kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering, en zou je dus kunnen stellen dat niet de dataverzameling zelf het probleem is maar het feit dat er te weinig van wordt geleerd. Of is misschien de kwaliteit van de opleidingen achteruitgegaan? Ook iets om eens kritisch tegen het licht te houden.

In ieder geval is één ding duidelijk: als het aantal misdiagnoses nog verder toeneemt, wordt ‘In dit ziekenhuis worden alle diagnoses gecontroleerd door Best Doctors’ vanzelf een marketinginstrument.

Delen