Moord en brand

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

“Binnenkort kun je aan de tanden van een kind zien hoeveel geld de ouders hebben”, stelt Christo Boxum van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten. Een mooie oneliner, maar klopt het ook? Hooguit ten dele, want de meeste tandartszorg voor kinderen tot achttien jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor wordt zelfs geen eigen risico in rekening gebracht. Ook kinderen van ouders met een smalle beurs kunnen dus een gezond gebit hebben. Een wat minder volmaakt ogend gebit misschien, zonder beugel. Maar zolang de esthetische beperking niet ten koste gaat van de functionaliteit hoeft dat geen groot probleem te zijn.

De toegang tot de zorg in Nederland is goed en het basispakket is breed

Dit geeft wel wat nuancering bij de stellingname van de NVvO. In hetzelfde bericht schiet ook Guusje ter Horst, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, haar doel voorbij, namelijk door te stellen “Nu al is veel noodzakelijke zorg voor lagere inkomens nagenoeg onbereikbaar”. Dat is natuurlijk niet waar. De toegang tot de zorg in Nederland is goed en het basispakket is breed.

Boxum en Ter Horst wekken met hun uitlatingen onterecht de suggestie dat die hele basis op de helling staat. De discussie gaat alleen over de aanvullende verzekering. Dat hierover nu discussie wordt gevoerd, heeft alles te maken met een rapport van De Nederlandsche Bank, waarin ze stelt dat de aanvullende verzekeringen voor de mondzorg en fysiotherapie verliesgevend worden en daardoor op termijn dreigen te verdwijnen. Een conclusie die gezondheidseconoom Erik Schut dan weer in twijfel trekt, want hij zegt een duidelijke financiële onderbouwing bij de analyse van DNB te missen. Laten we die dus hopen dat die er nu snel komt. Moord en brand schreeuwen kan dan altijd nog. Al heeft het dan nog steeds geen zin om dit te doen met opmerkingen die zich niet tot het feitelijke onderwerp beperken.

6 Reacties Reageer zelf

 1. Marc van Westerlaak
  Geplaatst op 11 december 2017 om 10:21 | Permalink

  Eens met dit artikel. Aanvullende pakketten zijn nog best levensvatbaar, maar innovatie is wel nodig. Zie ook mijn artikel op LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/hebben-aanvullende-zorgverzekeringen-nog-toekomst-marc-van-westerlaak/

 2. Janny van Bokhoven
  Geplaatst op 12 december 2017 om 09:39 | Permalink

  Hiermee schiet Van Wijck zich -zoals wel vaker- in de eigen voet, bij zijn niet aflatende neiging om de wijze man in de gezondheidszorg uit te hangen. Al in z’n intro geeft hij toe dat bijvoorbeeld een beugel voor lagere inkomens niet te betalen is. Zijn kennelijk dedain voor alles wat beneden zijn wijsheid staat zou lachwekkend zijn als het niet zo schrijnend uit zijn toetsenbord was gevloeid. ‘Een wat minder volmaakt gebit’ is volgens de minkukel goed genoeg voor de lager betaalden…. Arts en Auto drukt het gewoon af!
  Los van deze schandelijke uitglijer, zou Van Wijck in zijn zelf aangemeten rol van wijsgeer toch moeten weten dat ons zorgstelsel gebaseerd is op solidariteit. Dat hij dat in zijn overweging niet meeneemt duidt op een gebrek aan kennis en inzicht, dan wel op selectief redeneren. Dus tja, wat zijn dit soort pamfletjes dan waard?
  En dan orakelt het verder. Ter Horst zou met haar bewering dat zorg voor veel lager betaalden onbereikbaar wordt, de waarheid geweld aan doen. Van Wijck onderbouwt deze bewering niet. Van Wijck is de wijsheid zelve. Die hoeft zijn mening niet te onderbouwen. En alweer: Arts en Auto drukt het gewoon af.
  Welnu, Ter Horst heft wel degelijk gelijk met haar stelling. Veel lager betaalden kunnen zich al geen aanvullende verzekering meer permitteren, waardoor ze voor kosten komen te staan die ze niet kunnen opbrengen. Niet voor niets bieden de meeste gemeenten in ons land special zorgverzekeringen voor de laagst betaalden. De aanspraken daar op worden steeds groter.
  Nee, Van Wijck heeft met deze column een beetje gratuit in de ruimte zitten filosoferen, waarbij zijn zelfgenoegzaamheid en de zekerheid dat zijn kinderen wel een beugel kunnen krijgen hem -gecombineerd met een tergend gebrek aan kennis- tot dit soort onzin hebben gedreven.
  En Arts en Auto drukt het gewoon af.
  Janny van Bokhoven

 3. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 12 december 2017 om 11:19 | Permalink

  Dat veel laag betaalden zich geen aanvullende verzekering kunnen permitteren is waar, maar dat is niet hetzelfde als “Nu al is veel noodzakelijke zorg voor lagere inkomens nagenoeg onbereikbaar”. Guusje ter Horst doet daarmee een uitspraak die veel verder reikt dan die aanvullende verzekering voor fysiotherapie alleen. Die noodzakelijke zorg zit in het basispakket en dat basispakket is heel breed. Daarover ging mijn kritiek.

  Over de vraag of fysiotherapie ook in dat basispakket hoort, bestaat al jaren discussie. De vorige minister, Edith Schippers, heeft laten weten dat ze hier in principe voor open staat (http://www.medischondernemen.nl/medisch-ondernemen/fysiotherapie-terug-in-basispakket), maar dat wel aan voorwaarden moet worden voldaan voordat dit daadwerkelijk zijn beslag kan krijgen. Uit de berichtgeving hierover van afgelopen februari: “Eerst moeten kwaliteitsstandaarden worden ontwikkeld voor fysiotherapeutische handelingen waarvan wordt verwacht dat ze besparingen opleveren in de tweede lijn. De minister geeft het Zorginistituut hierover de regie. De minister kan nog geen eindsituatie geven met betrekking tot fysiotherapie in de basisverzekering en geeft ook geen streefdatum”. De fysiotherapeuten hebben de sleutel dus voor een belangrijk deel zelf in handen. Constructief overleg met het Zorginstituut en aanlevering van data over behandeluitkomsten moeten veel kunnen opleveren.

  Dan de beugel. Die kan om medische redenen wenselijk zijn, maar kan ook worden geplaatst om esthetische redenen. Dat een beugel die om die laatste reden wordt geplaatst niet in het basispakket zit lijkt mij verdedigbaar. Andere cosmetische verrichtingen zitten daar immers ook niet in. Bestaan heldere richtlijnen voor wanneer een beugel medisch noodzakelijk is? Als dat het geval is, dan is er een goed uitgangspunt voor discussie over opname van de beugel in het basispakket voor gevallen die conform die richtlijn zijn. Ook hier is het de beroepsgroep zelf die een rol kan spelen voor zijn patiënten.

 4. janny van bokhoven
  Geplaatst op 12 december 2017 om 11:58 | Permalink

  Veel noodzakelijke zorg (en dat is zorg waarvan gewoon wetenschappelijk vaststaat dat zij effectief is) is alleen via de aanvullende verzekering te dekken. Die is te duur voor steeds meer inkomens (waarbij je alweer gemakshalve vergeet te vermelden dat de dekking steeds minder wordt).
  Diezelfde inkomens kunnen dergelijke zorg niet zelf inkopen.
  Daar is geen speld tussen te krijgen. Ter Horst heeft dus volkomen gelijk.
  De suggestie dat alle noodzakelijke zorg in het basispakket zit is baarlijke nonsens, tenzij je als ambtenaar redeneert, in de zin van: de minister zegt het, dus ik het ook zo.
  En als het gaat om beugel, of not to beugel, dan ben ik er van overtuigd dat je bij je geliefden niet de esthetische vraag zult stellen.
  Ik ben bang dat de werkelijkheid wat anders in elkaar zit dat jij ‘m beziet. Dat is in veel van je columns te lezen.
  En Arts en Auto drukt het gewoon af.

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 12 december 2017 om 12:19 | Permalink

  Je slaat één aspect over: de kosten van de gezondheidszorg. Hoe meer er in het basispakket komt, hoe hoger de maandelijkse zorgpremie wordt. Daarmee zijn de lagere inkomens ook niet gediend. Het is dus altijd een afweging. In die afweging kun je discussiëren over de vraag of het al dan niet terecht is dat fysiotherapie of de beugel niet in het basispakket zitten. Misschien zou de second opinion er niet in moeten zitten, of IVF. De stellingname dat er iets uit het basispakket moet als er iets in komt lijkt me verdedigbaar. Wat zou eruit moeten als fysiotherapie en de beugel erin komen? Zeg het maar.

 6. Bas van Pelt
  Geplaatst op 12 december 2017 om 13:37 | Permalink

  Er zit bovendien een verschil tussen noodzakelijke en effectief. Er is ontzettend veel zorg effectief, maar totaal niet noodzakelijk.

  En ja, als ik de mogelijkheid heb wil ik mijn kinderen ook esthetisch ‘noodzakelijke’ zorg als een beugel bieden. (Dus die niet de beugel die medisch noodzakelijk is).

  Maar ik verwacht niet dat die zorg betaald wordt door mijn buren (namelijk de belastingbetaler).

  Het blijft een discussie wat noodzakelijk is en wat niet, maar het is een feit dat elke zorg ook betaald moet worden. Er is een grens aan wat we met zijn allen willen betalen, dus is er een grens aan wat we vergoeden.