Naar de bodem

Het lukt Jos Aartsen, bestuurder van het UMC Groningen, blijkbaar nog niet om boter bij de vis te doen bij zijn eerdere opmerking dat Nederland toe kan met minder ziekenhuizen, door meer zorg over te laten aan huisartsen en anderhalvelijns centra. Het mag in ieder geval niet ten koste gaan van zijn eigen ziekenhuis, leren we nu. Medewerkers met ‘schaarse functies’ kunnen op een bonus van 5.000 euro rekenen als ze beloven drie jaar te blijven. En parttimers die bereid zijn fulltime te gaan werken, krijgen ook een beloning.

Vakbond FNV ziet niets in het plan en plaatst zijn kritiek erop in het licht van de moeizame cao-onderhandelingen in het kader waarvan ook al actie werd gevoerd.

Voor het standpunt van FNV dat je problemen structureel en niet incidenteel moet oplossen – zoals UMCG nu wil doen – valt wat te zeggen. Maar dit is natuurlijk niet het enige bezwaar dat tegen het plan van het UMCG valt in te brengen. In Groningen staat niet slechts één ziekenhuis, er staan er twee. En er zijn ook verpleeghuizen en andere zorgaanbieders die zitten te springen om zorgprofessionals, verpleegkundigen bijvoorbeeld. Het ligt voor de hand dat die andere zorgaanbieders net als FNV not amused zullen zijn over het initiatief van het UMCG. Wat moeten die hier nu tegenover stellen om de mensen te vinden en binden die zij net zo goed hard nodig hebben? Een beloning van 6.000 euro? Een gratis auto? Deze aanpak is een race naar de bodem.

Delen