Nadelen

Wanneer iemand stellig overtuigd is van zijn of haar gelijk, lijkt het soms alsof er geen nadelen kleven aan hetgeen voorgesteld wordt. Daar moet dan vaak expliciet naar gevraagd worden. De heer Arno Rutte van de VVD sprak onlangs vol lof over eventuele winstuitkeringen van ziekenhuizen bij het aantrekken van kapitaal van buiten. Er zouden wel enkele regels in acht moeten worden genomen. Het woord ‘fatsoenlijk’ viel enkele malen in een bericht van hem en dan ging het over kapitaal, waar het vandaan komt. Als voorbeeld worden steeds pensioenfondsen genoemd. Toen ik nadere vragen stelde, gaf een woordvoerder namens hem nog enkele andere zaken aan.

De mogelijkheid bestaat van het versterken van (onwenselijke) productieprikkels. En het streven naar kostenbesparing zou ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van de zorg. Het belang van transparantie werd aangegeven over wie investeert en welk rendement er tegenover staat. Ook zouden investeerders voor de lange termijn gevonden moeten worden en de ziekenhuizen zouden financieel gezond moeten zijn. De winstuitkering zou niet ten koste mogen gaan van de zorg maar uit het operationele resultaat moeten komen.

Het aantrekken van kapitaal van buiten kan volgens de woordvoerder dus met nadelen gepaard gaan, tenzij er strenge regels in acht worden genomen. Het is mijns inziens voor de discussie zeer belangrijk dat die allemaal in beeld zijn.

Aan de andere kant van het politieke spectrum is het ook van belang dat voorstanders van een Nationaal Zorgfonds goed kunnen uit leggen wat de eventuele nadelen kunnen zijn. Op internet lees ik daar bespiegelingen over vanuit verschillende bronnen en dan gaat het erover dat het banen zal kosten bij zorgverzekeraars, dat het omvormen van het stelsel geld kost alsook het uitbreiden van het basispakket. Hierop geven de aanhangers van het Nationaal Zorgfonds aan dat het later bespaart op medische kosten door vroege interventie. Er wordt door critici geopperd dat je geen keuze hebt voor een andere zorgverzekeraar en sommigen stellen vragen over de controle op kwaliteit wanneer patiënt en zorgaanbieder het voor het zeggen krijgen.

Wat voor de één een voordeel is, is voor de ander een nadeel

Maarten Hijink van de SP gaf aan dat wat voor de één een voordeel lijkt, voor iemand met een andere politieke overtuiging een nadeel kan zijn. ‘Sommige mensen zien het als een nadeel dat je niet voor een bepaalde verzekeraar kunt kiezen. Wij zien het juist als voordeel, omdat we de concurrentie en al die verschillende polissen juist niet willen.’

Arno Rutte gaf aan dat het woord winstuitkering al bij voorbaat weerstand oproept. Bij hem proef ik weerstand bij verandering van het zorgstelsel. Dat er ruimte moet komen voor dialoog en er niet alleen geroepen moet worden dat het stelsel moet veranderen of winst uit den boze is maar dat er oplossingen gezocht moeten worden voor de problemen in de zorg beaam ik. De nadelen moeten dan echter wel duidelijk benoemd worden en bespreekbaar worden gemaakt. Ook door diegenen die alleen voordelen denken te zien.

Delen