Nederlands Arbitrage Instituut

Onlangs heb ik een interessante cursus gevolgd bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Graag deel ik mijn ervaringen als zorgprofessional. Samen met vooral juristen, een enkele zorgverzekeraar en belangenorganisatie werd ik bijgepraat over het arbitragerecht. Aangezien er inmiddels een convenant is gesloten ter instelling van een Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering vond ik het belangrijk daar weet van te hebben.

Naast arbitrage is er ook de mogelijkheid voor mediation en bindend advies. Ik spits me nu even op wat me opviel bij de cursus over arbitragerecht, als ‘leek’ in de juridische wereld.

Bij het arbitragerecht is belangenverstrengeling in de keuze van de arbiter uit den boze. Er kunnen wel deskundigen worden gehoord. Het gegeven hoor en wederhoor is het uitgangspunt en dat is iets waar we veel behoefte aan hebben. Geheimhouding is geboden. De mailwisseling over dit alles wordt echter nog niet versleuteld verzonden! Dat proces is nu pas in gang gezet. Misschien kunnen ze hier nog wat ervaring opdoen bij de zorg.

Een woord dat in de cursus vaak aan de orde kwam, was ‘tenzij’: na een artikel met een bepaling volgde vaak: …tenzij partijen anders overeenkomen. Met andere woorden: in goed overleg is er veel mogelijk.

Kennis is macht en dat kunnen we bij de contractering zeker gebruiken

Op het gewone arbitragerecht is een amendement gemaakt – het bovengenoemde convenant, waarin alles laagdrempeliger moet zijn en de precedentwerking voor alle contracten kan werken. Ik weet dat juridische bijstand duur kan zijn maar ook nu schrok ik van het bedrag dat een zorgaanbieder in eerste instantie zelf moet betalen, zeker gezien de lage marges in onze beroepsgroep. Het klopt dat goed geregeld is dat daarna de verzekeraars bij een kleine zorgaanbieder mee betalen in een tegemoetkoming.

Het feit dat je ook met meerdere belanghebbenden iets kunt aankaarten en ook de beroeps-/branchevereniging een belangrijke rol speelt en belanghebbende kan zijn, biedt opties. Mijn boodschap is hier vooral dat alle partijen die het aangaan weet hebben van de procedure en het bestaan van bovengenoemde geschilleninstantie. Kennis is macht en dat kunnen we bij de contractering zeker gebruiken. Ik zag voorbeelden van zaken die aangekaart konden worden en had er al veel herkenning bij.

Onderweg naar huis las ik dat er kamervragen gesteld zijn over het contracteerproces bij fysiotherapie. Het is zeer belangrijk dat de minister daar serieus op in gaat. Ik mag hopen dat ze zich er niet van afmaakt met het feit dat er nu een geschilleninstantie is. Voor de individuele zorgaanbieder vind ik de drempel nog erg hoog. Er kan wel met meerdere partijen samen iets worden aangespannen. Het tijdstip van contractering dient echter al snel te worden afgerond dus een uitspraak van de minister lijkt me gezien de urgentie nu meer op zijn plaats.

Delen