Nictiz-rapport

Hoe gaan andere landen om met knelpunten rondom digitale communicatiein de zorg? Het rapport Leren van andere landen van Nictiz (Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg) geeft een overzicht van de stand van zaken in de Verenigde Staten, Finland, Oostenrijk en Duitsland op het gebied van digitale communicatie in de zorg.

Er is voor deze landen gekozen omdat zij een gevarieerd beeld bieden van de verschillende wijzen waarop de zorg is georganiseerd en waarop digitale communicatie en interoperabiliteit worden bevorderd. Het idee is dat Nederland kan leren van de aanpak van andere landen op gebieden als wet- en regelgeving, financiering, standaardisatie en generieke voorzieningen. nictiz.nl/rapporten/leren-van-andere-landen/

Delen