Niet te koop

“Zoek de samenwerking met het sociaal domein”, zegt raadslid Pieter Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in een interview bij de verschijning van het nieuwe advies Van overleven naar bloeien: bestaansonzekerheid voorkomen en verminderen.

Het is een oproep aan zorgbestuurders. En die is in lijn met het Integraal Zorgakkoord en de Visie eerstelijnszorg 2030. Of er direct invulling aan kan worden gegeven is echter een tweede, want gebrek aan financiële middelen zit continuïteit in het sociaal werk danig in de weg.

‘Het perspectief van zelfredzaamheid vervangen door het perspectief van ontplooiing’

Maar die samenwerking tussen zorg en sociaal domein is in het jongste advies van de RVS slechts een afgeleide van waar het haar werkelijk om te doen is. De kern is het perspectief van zelfredzaamheid te vervangen door het perspectief van ontplooiing. “Dan speel je als overheid een heel andere rol”, zegt Hilhorst, “ben je veel meer met empowerment bezig, over een langere termijn. En dan zorg je er dus voor dat de ondersteuning die mensen ontvangen samenhangend is.” Dat is niet alleen een andere rol van de overheid dan we van haar gewend zijn, maar betekent ook een meer directe verbinding van de overheid met de burger.

Dat is de grotere uitdaging. Versterking van de basis voor sociaal werk begint met geld daarvoor beschikbaar stellen. Maar versterking van de band tussen overheid en burger begint met vertrouwen. Dat hebben veel burgers nu niet in de overheid, en het is ook niet te koop.

Delen