Nieuw bestaansrecht voor KNMP

Rik van der Meer, een van de gegadigden om de voorzittershamer van de KNMP over te nemen van Jan Smits, heeft een brief uitgestuurd naar de openbare apothekers om zijn ambities kenbaar te maken. Het is een sterke brief, en niet alleen omdat hij benadrukt dat het niet om de keuze van de voorzitter gaat, maar om de voortgang van de openbare farmacie in Nederland.

De brief is ook sterk omdat hij hardop durft te zeggen dat de KNMP in zijn huidige vorm geen bestaansrecht meer heeft. Van der Meer heeft daar gelijk in, want er is geen eenheid meer.  En mede daardoor ontbreekt het de organisatie aan de kracht die nodig is om het op verantwoorde wijze voortbestaan van de openbare farmacie in Nederland veilig te stellen. De brief die het huidige KNMP-bestuur gisteren aan de Tweede Kamer stuurde, is de zoveelste oproep van de vereniging aan de politiek om oog te hebben voor de noden van de apothekers, en het is mijn voorspelling dat het de zoveelste oproep zal zijn waarmee die Tweede Kamer niets gaat doen. Het ontbreekt de politiek aan een concrete reden om in te grijpen zolang er op VWS een minister zit die het huidige openbare farmaciebeleid succesvol vindt, die geen tegenargumenten krijgt van iemand die het veld én de politiek goed genoeg kent om haar weerwoord te kunnen bieden. Van der Meer geeft dan ook een sterk signaal af aan zijn achterban door te pleiten voor de komst van een politiek zwaargewicht als medebestuurder. Op 18 december weten we wat die achterban van zijn voorstel vindt.

Delen