Nieuwe belofte

Is het Nationaal Zorgfonds omarmen hetzelfde als de marktwerking in de zorg afschaffen? Op 29 augustus vorig jaar zei Emile Roemer bij Pauw nog van wel. Hij stelde toen alleen te willen deelnemen aan een kabinet dat de marktwerking in de zorg wilde afschaffen door mee te werken aan de totstandkoming van het Nationaal Zorgfonds. Maar inmiddels is dit niet meer zo. Tijdens het RTL-debat van afgelopen zondag hoorden we ineens een nieuw geluid: de vorming van het Nationaal Zorgfonds is voor de SP nu geen breekpunt meer voor de coalitievorming, maar het ‘slopen van de marktwerking’ wel.

Een opmerkelijke draai, want doorgaans komen politieke partijen pas ná de verkiezingen terug op hun verkiezingsbeloften. Natuurlijk is hierbij een compliment aan de SP op zijn plaats, omdat die de kiezer nu al duidelijkheid verschaft. Maar het is de vraag of de partij hier zo veel wijzer van wordt. Het merendeel van de partijen zegt immers dat weliswaar verbeteringen in de zorg nodig zijn, maar dat die prima binnen het huidige stelsel kunnen worden gerealiseerd.

Doorgaans komen politieke partijen pas ná de verkiezingen terug op hun verkiezingsbeloften

Bij die verbeteringen lijkt het voor een aantal partijen primair te gaan over afschaffing van het eigen risico, waarmee dit dus – helaas voor de SP – geen onderscheidend standpunt meer is waarvoor kiezers nergens anders terecht kunnen. Over de vraag hoe die afschaffing betaald moet worden, wordt wel verschillend gedacht. Volgens GroenLinks kan dit door geld weg te halen “bij bedrijven die belasting ontwijken of het milieu vervuilen.” Volgens SP kan dat geld komen van “zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie.” Terecht wierpen D66 en CDA hierbij de ‘hoe dan’-vraag op.

Delen