Nieuwe meldcode geweld KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft een nieuwe meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Samen met Online academie The Next Page heeft de KNGF ook een online cursus ontwikkeld om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller te signaleren. De cursus is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van VWS.

“De signaleringskans van huiselijk geweld of kindermishandeling is groot bij fysiotherapeuten. Het contact met patiënten is immers veelvuldig en intensief. Een vijfde van de Nederlanders gaat naar een fysiotherapeut,” zegt Wietse Groenink, bestuurslid van het KNGF. Alle reden voor het KNGF om een eigen meldcode te ontwikkelen.

De online cursus van The Next Page ‘Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is gebaseerd op de KNGF-meldcode. Men leert wat de stappen van de meldcode zijn en hoe deze in de praktijk kunnen worden toepast. Aan bod komen: het herkennen van signalen, het bespreken van zorgen met een cliënt en stappen die gezet kunnen worden. Naast het KNGF, werkte online academie The Next Page in de ontwikkeling samen met de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en individuele fysio- en oefentherapeuten. Zodoende bevat de cursus herkenbare casuïstiek voor fysio- en oefentherapeuten.

“Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn beladen onderwerpen,” zegt Wietse Groenink (KNGF). “Het is onze plicht om bij te dragen aan het sneller signaleren van mishandeling.” Een meldcode en scholing dragen daar aan bij. “Zo’n 90 procent van de spoedeisende hulp-  en kinderafdelingen van ziekenhuizen in ons land werkt inmiddels met onze e-learning cursussen. Verpleegkundigen signaleren na het volgen van deze scholing kindermishandeling eerder en beter”, zegt Lidy Boone, directeur van The Next Page. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht blijkt ook dat professionals die  volgens een meldcode werken, vaker actie ondernemen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling dan professionals die geen meldcode hanteren.

Met de eigen meldcode loopt de beroepsgroep van fysiotherapeuten voor op landelijke wet- en regelgeving. Vanaf 1 juli dit jaar geldt namelijk de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren die werken met kinderen en ouders worden geacht over een meldcode te beschikken en hiernaar te handelen. Scholing is een belangrijke randvoorwaarde om te werken met een dergelijk stappenplan en werkgevers moeten hun medewerkers hierin faciliteren. Met de online cursussen van The Next Page voldoen professionals en organisaties aan deze verplichting.

De online cursus duurt twee tot drie uur en sluit af met een kennistoets. Voor meer informatie en een demo van de cursus, zie de website van The Next Page.

 

Delen