Nieuwe opleiding vertrouwensartsen

In september 2021 start een nieuwe tweejarige opleiding voor vertrouwensartsen.

Basisartsen en beginnend vertrouwensartsen kunnen de benodigde sociaal-medische expertise op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld opdoen door een gesubsidieerde opleiding te volgen bij de NSPOH. Bij afronding van de nieuwe tweejarige opleiding volgt opname in het register van de wetenschappelijke beroepsvereniging van vertrouwensartsen kindermishandeling en huiselijk geweld, de VVAK. 

De opleiding wordt opgenomen in de vierjarige opleiding tot Arts Maatschappij en Gezondheid. Bij afronden van de vierjarige opleiding volgt een BIG-registratie als Arts M+G.

Delen