Nieuwe wet

Tijdens een congres voor tandartsen, dat recent plaatsvond, kwam ik in gesprek met een bijna afgestudeerd tandarts die na zijn afstuderen snel aan de slag wil. Gezien de vraag naar tandartsen moet dat geen probleem zijn; vacatures voldoende. Hij wil als zzp’er gaan werken.

Deze vorm van werken zou volgens hem een fiscaal voordeel opleveren doordat op zijn inkomsten een ondernemersaftrek en een winstvrijstelling van 14 procent van toepassing zijn. Bij een omzet van € 200.000,- zou dit inderdaad zomaar een aftrekpost van ruim € 20.000,- kunnen betekenen, afhankelijk van het beloningspercentage dat is overeengekomen.

De tandarts, met wie hij in gesprek is over een opdracht waarbij hij twee dagen in diens praktijk zal gaan werken, voelt meer voor een loondienstverband. Dit zou betekenen dat de genoemde voordelen niet meer van toepassing zijn waardoor, kortweg, zijn netto verdiensten met € 10.000,- zullen dalen.

Het merendeel van de tandartsen werkt op basis van deze constructie

Ik zei hem dat de tandarts zeker een punt heeft. Doordat vanaf 1 mei de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie van toepassing is, vervalt de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming aan te vragen. Deze VAR-wuo bood de tandarts-opdrachtgever de zekerheid dat hij niet achteraf nog aangesproken kan worden op de inhoudingsplicht die bij een dienstbetrekking van toepassing is. Het risico hierop, eventueel gepaard gaand met boetes, achtte hij nu terecht te groot en daarom stelde hij een dienstbetrekking voor.

Bovenstaand voorbeeld zal bij veel collega’s binnen de tandheelkunde – en breder binnen de zorg – onderwerp van gesprek zijn. Immers, het merendeel van de tandartsen werkt op basis van deze constructie. Ik heb de jonge tandarts meegegeven dat er alternatieven zijn. Zo is er de modelovereenkomst voor tandartsen, door VvAA en beroepsorganisaties opgesteld en goedgekeurd door de fiscus. Maar ook een variantmaatschap is een goede manier om het fiscaal ondernemerschap na het VAR-tijdperk op te zoeken.

 

Delen