Nightingale power

Vaak wordt gezegd dat het werken in de zorg en onderwijs een roeping is. Je voelt je voorbestemd om dat werk te doen. Het past helemaal bij wie je bent en wilt zijn. Er wordt dan ook verondersteld dat je ondanks alles je werk zult doen.

De gedrevenheid die bij het werken in die sectoren hoort, herken ik. Het is echter iets anders dan dat je alleen maar dienend moet zijn. Je mag je laten horen wanneer de taken te zwaar zijn of niet goed worden beloond. Je zet je graag in voor de medemens, maar het is geen vrijwilligerswerk.

‘Er wordt dan ook verondersteld dat je ondanks alles je werk zult doen’

De vergelijking met Florence Nightingale wordt vaak gemaakt. Wanneer je echter goed leest hoe haar leven was, lees je dat ze een sociaal hervormer was en een strijdbaar feminist. Ze gaf, terwijl ze zelf ziek was, leiding aan een team van wetenschappers. Ze ontwikkelde theorieën die tot belangrijke sociale hervormingen hebben geleid. ‘Er werd van haar gezegd dat ze meer kennis had dan twee ministeries bij elkaar’.

Ze gebruikte haar populariteit om de regering onder druk te zetten bepaalde wetten aan te nemen. Men sprak over Nightingale power. Zij zag al dat een ziekte of misdaad een symptoom van een tekort in de maatschappij was: ‘de ziekste mensen wonen altijd in de slechtste huizen’. En ze gaf aan dat ‘gezondenzorg even belangrijk is als ziekenzorg’.*

‘De ziekste mensen wonen altijd in de slechtste huizen’

Zij was dus zeker net zo strijdbaar als dienstbaar. Laten wij dat overnemen wanneer we zien dat iets niet klopt of beter kan. Klaag de zorgverzekeraars aan wanneer zij zich niet aan beloftes houden. Zoals een aantal logopedistes net een bodemprocedure aanspande tegen de vier grootste zorgverzekeraars en hun brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Durf te staan voor je beroep. Bevraag minister Kuipers hoe hij daadwerkelijk zorgt voor minder regelgeving. Laat zien hoe de mededingingswet nadelig kan uitpakken. En maak op het werk duidelijk hoeveel tijd je nodig hebt voor je taken.

‘De mooie kanten van ons vak zijn er ook in overvloed’

We zijn trots op ons werk in de zorg en het onderwijs, maar laten vaak vooral de problemen horen. De mooie kanten van ons vak zijn er echter ook in overvloed. We scholen bij, werken samen, leren van onze ervaringen en zetten technologie in waar nodig. Het is belangrijk dat de opleidingen begrijpen wat studenten en het werkveld nodig hebben. In coronatijd is veel verloren gegaan, zoals misschien ook goede stageplekken. Laten we weer samen kijken naar de benodigde investering.

Roeping of niet, elke dag is ons werk waardevol. Ik wens ons allen wat Nightingale power toe. Zodat wij al onze talenten kunnen ontplooien en ons blijvend kunnen inzetten voor onze mooie taak.

* Bron: Wikipedia

Delen