No comfort zone

Bart Berden en Hugo Keuzenkamp stellen dat verlaging van de zorguitgaven alleen niet genoeg is om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg op peil te houden. De zorgkosten gaan alleen omlaag als de patiënt zorg thuis of in de eerste lijn kan ontvangen die nu nog in het ziekenhuis wordt gegeven, waar dit duurder is.

De ziekenhuizen moeten nog uitsluitend zinnige zorg leveren, stellen de twee ziekenhuisbestuurders. En ze beschrijven drie lijnen waarlangs dit kan worden bewerkstelligd. De eerste – eenvoudige diagnostiek en zorg buiten de ziekenhuismuren laten plaatsvinden – is niet nieuw. Ze noemen er ook een paar concrete voorbeelden van. Hetzelfde geldt voor de tweede lijn: het inzetten van eHealth.

Voor beide lijnen geldt echter wel dat nog te vaak sprake is van koudwatervrees en/of weerstand. Het vereist een andere manier van denken en werken, stellen de auteurs. En het vereist samenwerken, zoals bestuursvoorzitter Wouter van der Kam van de Saxenburgh Groep eerder deze week tegen Zorgvisie zei. Het ziekenhuis is geen eiland, het kan alleen functioneren in een netwerk.

Het ziekenhuis is geen eiland, het kan alleen functioneren in een netwerk

Voor samenwerken zijn wel mensen nodig. Daarom heeft de derde lijn die Berden en Keuzenkamp noemen betrekking op het personeelstekort in de zorg. Ook die is natuurlijk niet nieuw, evenmin als hun boodschap dat moet worden geïnvesteerd in goed opgeleide zorgverleners. Verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers hebben afgelopen woensdag luid en duidelijk laten horen dat ze vinden dat dit nu onvoldoende gebeurt. Maar minister Bruno Bruins heeft met een heel dikke NEE laten weten dat ze op dit gebied niets van de overheid hoeven te verwachten.

Vrij vertaald: op de barricaden gaan helpt niet, jullie moeten het samen oplossen. En dat gaat verder dan ‘uit de comfort zone komen’. Er is geen comfort zone meer.

Delen