Nominaties Beste Zorgidee 2012

ONVZ organiseert jaarlijks de wedstrijd ‘Het Beste Zorgidee’ en heeft voor editie 2012 de genomineerden bekend gemaakt. Uit bijna 400 inzendingen werd een zevental kanshebbers geselecteerd en daaruit wordt op 29 oktober de winnaar bekend gemaakt. ONVZ beloont Het Beste Zorgidee 2012 met € 10.000,-

 

ONVZ Zorgverzekeraar daagde met deze vijfde editie van de wedstrijd het Nederlands publiek opnieuw uit om mee te denken over verbetering van de zorg. Erno Kleijnenberg, voorzitter van de Raad van Bestuur bij ONVZ Zorgverzekeraar: ‘De beste ideeën in de zorg ontstaan niet alleen in bestuurskamers, maar juist door consumentenervaringen of binnen zorginstellingen zelf. Ook dit jaar kwamen veel inzendingen van professionals uit de zorg en van consumenten die meedenken om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden.’

Trends, preventie, zorg en kostenbesparing
Bij inzendingen van dit jaar werd veel aandacht besteed aan de kosten van de zorg. Vele ideeën gingen over het tegengaan van verspilling van bijvoorbeeld overbodige medicijnen of hulpmiddelen. Ook het verschaffen van telkens nieuwe rollators of rolstoelen is een bron van ergernis. Daarnaast werden vele ideeën ingediend om meer te bewegen en te sporten. Zo kwam de oproep om meer aan gymnastiek te doen op scholen meermalen aan de orde. Ook het verkrijgen van meer inzicht in de gemaakte kosten van zorg zou tot kostenbewuster handelen leiden. En ook dit jaar weer werd door enkele inzenders gewezen op de voordelen van de “sociale- of zorgdienstplicht” voor jongeren. De thema’s achter deze ideeën hebben overeenkomsten met de eerder georganiseerde edities van ‘Het Beste Zorgidee.’

Zeven genomineerden
Louise Kamphorst, doktersassistente uit Diepenveen, vindt dat huisartsen, zorgverzekeraars en zorginstellingen hun cliënten attenderen op thuisarts.nl. Dit platform geeft ondersteunende informatie over de gemelde klachten. Ella van Santen uit Gorinchem is verpleegkundige. Haar idee is de ‘bezuinigingscoach’: een meldpunt waar consumenten onnodige verspilling in de zorg aan kunnen kaarten. Philip Boerebach uit Rotterdam vindt dat niet alleen huisartsen ook specialisten huisbezoeken moeten afleggen. Bedlegerige patiënten worden nu vaak met een ambulance naar de specialist vervoerd, en dat kost onnodig veel geld. Harry Jan Keizer uit Assen heeft het idee ‘Het Rijdend Beweegcentrum’ ingediend: een speciaal omgebouwde winkelwagen die langs kan gaan bij woon- en zorgcentra voor mensen met een verstandelijke beperking en hen op maat gemaakte sportfaciliteiten biedt. Het idee van Jan van Oirschot uit Tilburg is gericht op diabetespatiënten. Deze krijgen vaak voorgevulde insulinepennen voorgeschreven die na gebruik worden weggegooid en als chemisch afval worden verwerkt. Hij pleit dan ook voor de invoer van navulbare insulinepennen. Deze zijn goedkoper en het bespaart onnodig chemisch afval. Marieke Fennema uit Amsterdam en Diny Kiesenberg uit Voorburg hebben beide hetzelfde idee ingediend: een eenduidige vorm en kleur van generieke medicijnen. Ze constateren dat hetzelfde medicijn van een ander merk nu vaak een andere vorm of kleur heeft. Dat kant verwarrend werken voor patiënten, met alle risico’s van dien. De jury beoordeelt beide inzendingen als één idee.

Ga voor meer informatie naar www.hetbestezorgidee.nl

 

Delen